122467
THEMATIC

Turvalise ja konkurentsivõimelise digitaalse keskkonna eeskirjad

Jackie Foxi propageerimine, mis sai alguse tema tütre Nicole'i traagilisest enesetapust, mis oli tingitud küberkiusamisest, tõi kaasa selle, et Iirimaa muutis küberkiusamise kriminaalkorras karistatavaks. Nüüd püüab EPP fraktsioon kriminaliseerida internetikiusamise. EPP fraktsioon jätkab digitaalteenuste seaduse kaitsmist, propageerides ühtlustatud eeskirju, diferentseeritud eeskirju platvormide jaoks ja laiendatud reguleerimisala kolmandate riikide teenusepakkujatele. Samuti oleme säilitanud üldise jälgimise keelu, kehtestanud selged koostöökorrad õiguskaitseasutustega ja nõudnud digitaalsete vahendajate läbipaistvuse aruandluskohustust. Lisaks sellele on EPP fraktsioon teerajaja inimkeskse lähenemise vallas, rõhutades selgeid eeskirju, laiendatud reguleerimisala ja ennetavaid meetmeid ebaseadusliku tegevuse vastu. Meie jõupingutused on suunatud turvalisema ja paremini reguleeritud digitaalse maastiku loomisele Euroopas.

Turvalise ja konkurentsivõimelise digitaalse keskkonna eeskirjad

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Digitaalteenuste seadus (DSA)
publications 20.01.2021

EPP fraktsiooni seisukoht digitaalteenuste seaduse (DSA) kohta

(A) Ühtlustada kehtivaid eeskirju ebaseadusliku sisu eemaldamise kohta: säilitada elektroonilist kaubandust käsitleva direktiivi artikli 13/14 üldine kontseptsioon ning praegune teavitamise ja meetmete võtmise menetlus (teavitamine ja teavitamine, teav...

4 / 4