122392
THEMATIC

Turvalised piirid, turvaline Euroopa: Euroopa varjupaiga- ja rändepoliitika, mis võtab vastu ja kaitseb.

ERP fraktsioon on toetanud ja kutsunud liikmesriike üles võtma vastu rändepakti, et luua jätkusuutlik üleeuroopaline raamistik rändeprobleemide lahendamiseks. Meie jõupingutuste eesmärk oli takistada ebaseaduslikku rännet ja loata liikumist ELi riikides, võidelda rändajate salakaubaveo ja inimkaubanduse vastu ning edendada ELi riikide solidaarsust tugeva solidaarsusmehhanismi kaudu. Rühm võttis vastu põhjaliku seisukoha varjupaika ja rännet käsitleva dokumendi, milles rõhutati meie pühendumust Euroopa piiride kaitsmisele, pagulaste ja majandusmigrantide eristamisele ning rahvusvahelist kaitset mittevajavate isikute tõhusa tagasisaatmise tagamisele. Lisaks toetasime ELi väliste hädaabifondide tõhusat kasutamist rände põhjuste lahendamiseks ning rõhutasime Euroopa piiri- ja rannikuvalve uue seaduse tähtsust piiride turvalisuse suurendamisel ja tõhusa tagasisaatmise tagamisel, muutes Euroopa oma kodanike jaoks turvalisemaks kontinendiks.

Turvalised piirid, turvaline Euroopa: Euroopa varjupaiga- ja rändepoliitika, mis võtab vastu ja kaitseb.

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Sitsiiliast lõuna pool asuva väikese saare Lampedusa randadele on mahajäetud paadid, mida sisserändajad kasutavad Vahemere ületamiseks.
opinion 15.02.2024

Turvalised piirid, turvaline Euroopa: Euroopa varjupaiga- ja rändepoliitika, mis võtab vastu ja kaitseb.

Euroopa Liidu piirid on suure surve all. Alates sõja puhkemisest Ukrainas oleme vastu võtnud üle 4 miljoni pagulase, kuid oleme seisnud silmitsi ka Valgevene ja Venemaa katsetega kasutada migrante relvana. Lõuna-Euroopas on ebaseaduslikult Eur...

Selles dokumendis on esitatud meie peamised prioriteedid varjupaiga- ja rändevaldkonnas, mis on endiselt väga asjakohased. Siiski on mitmed sündmused mõjutanud liidu varjupaiga- ja rändepoliitikat.

publications 01.02.2023

ERP fraktsiooni seisukoht varjupaiga ja rände suhtes

Selles dokumendis on esitatud meie peamised prioriteedid varjupaiga- ja rändevaldkonnas, mis on endiselt väga asjakohased. Siiski on mitmed sündmused mõjutanud liidu varjupaiga- ja rändepoliitikat.

  1. Me tahame murda rändajate inimkaubitsejate ärimudeli
  2. Me tahame tugevamat ELi koostööd rändajate salakaubaveo peatamiseks
  3. Me tahame, et ELi piiride kaitseks eraldataks piisavalt vahendeid ja ressursse eesliini ametitele.
  4. Me tahame tagada Euroopa integreeritud piirihalduse tõhusa rakendamise.
  5. Me tahame tõhusat tagasisaatmispoliitikat, et kaitsta Schengenit.
  6. Me tahame, et EL rahastaks ELi välispiiride infrastruktuuri süsteemide tugevdamist.
  7. Me tahame tugevamat Euroopa piiri- ja rannikuvalvet.
  8. Me tahame tõhusat Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, sealhulgas tagasisaatmist.
  9. Me tahame, et ELi abipoliitika tegeleks rände algpõhjustega.
  10. Me tahame lõpetada varjupaiga ostmise. Sisserändajate salakaubavedajad ei otsusta, kellel on õigus ELi siseneda.

Arvamused

paat koos sisserändajatega pardal
opinion
Loe veel
paat koos sisserändajatega pardal
opinion
Loe veel

2 / 2

Positsioonipaberid

Väljaanne picture
publications
Loe veel
Väljaanne picture
publications
Loe veel
Väljaanne picture
publications
Loe veel

3 / 3

Videod