Daphne'i seadus muutub reaalsuseks

30.11.2023 8:00

Daphne'i seadus muutub reaalsuseks

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Sõnavabadus [nid:44933]

Täna varahommikul leppisid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide läbirääkijad kolmepoolsetel läbirääkimistel kokku meetmetes, mille eesmärk on paremini kaitsta ajakirjanikke ja kodanikuühiskonna esindajaid põhjendamatute nõuete või kuritarvitavate kohtumenetluste eest. "Tänane kokkulepe on pöördeline samm strateegiliste kohtuasjade ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks. Meie seisukoht on olnud algusest peale selge. Avalikku huvi pakkuvatel teemadel sõna võtvate inimeste vaigistamise suhtes peaks olema nulltolerants," ütles Euroopa Parlamendi liige Magdalena Adamowicz, fraktsiooni PPE läbirääkija seaduse üle, mille eesmärk on vältida õigussüsteemide kuritarvitamist avalikkuse osalemise vastu suunatud strateegiliste hagide (nn SLAPP) algatajate poolt.

EPP fraktsiooni jaoks on see seadus alati olnud "Daphne seadus", mis on mõeldud vapra Malta ajakirjaniku mälestuseks, kes mõrvati tema uurimistööde tõttu.

Lepinguga kehtestatakse miinimumnõuded avalikkuse osalemisega tegelevate isikute kaitseks ning nähakse ette tugevad kaitsemeetmed ilmselgelt põhjendamatute ja kuritarvitavate kohtumenetluste vastu, millel on piiriülene mõju. Liikmesriikidel on võimalik määrata karistusi neile, kes kuritarvitavad kohtusüsteemi enda kasuks. Lisaks peab hageja kandma selliste menetluste suured kulud, mida sageli kasutatakse relvana ajakirjanike hirmutamiseks. Uus seadus näeb ette ka teatavate SLAPP-juhtumite kiirendatud menetlemise ning võimaluse ennetähtaegseks lõpetamiseks, mis lühendab pikki ja kulukaid kohtumenetlusi ning vähendab ohvrite kannatusi.

"Autoritaarsus võib kergesti asendada demokraatia, kui me lubame valedel asendada tõde. ELis ei saa kusagil olla kohta faktidest teada andvate inimeste õiguslikule tagakiusamisele," märkis Adamowicz. "See ei ole meie jõupingutuste lõpp, me jätkame vankumatu pühendumusega seaduse ja SLAPP-vastaste sätete rakendamise jälgimist liikmesriikides," lõpetas ta.

Kokkulepe pannakse täiskogu hääletusele järgmise aasta alguses.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave