Daphne'i seadus ajakirjanike paremaks kaitsmiseks

27.02.2024 10:08

Daphne'i seadus ajakirjanike paremaks kaitsmiseks

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Kaitske ajakirjanikke

EPP fraktsiooni väsimatud jõupingutused on nüüdseks vilja kandnud: täna võtab Euroopa Parlament lõpuks ometi vastu "Daphne seaduse", mis on mõeldud selle vapra malta ajakirjaniku mälestuseks, kes mõrvati tema uurimistööde tõttu. "Täna täidame oma lubaduse kaitsta ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid paremini nende vastu, kes tahavad neid vaigistada. Selle uue seadusega kaitseb EL ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid põhjendamatute ja kuritarvitavate kohtuvaidluste eest," ütles Euroopa Parlamendi liige Magdalena Adamowicz, fraktsiooni EPP läbirääkija selle seaduse üle, mille eesmärk on vältida õigussüsteemide kuritarvitamist nende poolt, kes esitavad strateegilisi kohtuasju avaliku osaluse vastu (SLAPP).

Uue seadusega kehtestatakse miinimumnõuded avalikkuse osalemisega tegelevate isikute kaitseks. Sellega nähakse ette tugevad kaitsemeetmed ilmselgelt põhjendamatute ja kuritarvitavate kohtumenetluste vastu, millel on piiriülene mõju. Liikmesriikidel on võimalik määrata karistusi neile, kes kuritarvitavad õigussüsteemi enda huvides. Lisaks peab hageja kandma selliste menetluste suured kulud, mida kasutatakse sageli relvana ajakirjanike hirmutamiseks. "Täna on vaja jõulisi seadusandlikke meetmeid, sest liiga kaua oleme olnud pimedad ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate suukorvistamise praktika suhtes," rõhutab Adamowicz. Uus seadus näeb ette ka teatavate SLAPP-juhtumite kiirendatud menetlemise ja varajase lõpetamise võimaluse, mis lühendab pikki ja kulukaid kohtumenetlusi ning vähendab ohvrite kannatusi.

"See hääletus on verstapost ja väljendab meie kui Euroopa Parlamendi otsustavust kaitsta meie demokraatiat ning vaba ja avatud ühiskonda. Kuid see ei ole meie jõupingutuste lõpp. Me jätkame vähimagi tähelepanuga seaduse rakendamise jälgimist liikmesriikides, samuti vaba ja sõltumatu meedia toimimise üldtingimuste jälgimist," lõpetab ta.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave