Väljaspool võrku: ELi energeetika tuleviku kindlustamine

19.03.2024

Väljaspool võrku: ELi energeetika tuleviku kindlustamine

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni

Kõrgemad energiahinnad survestavad nii tarbijaid kui ka ettevõtteid. Selle põhjuseks on roheline üleminek taastuvenergiale ja ELi energialiidu suunas liikumine, mis võimaldab usaldusväärsemaid tarneid nii kodu- kui ka välismaalt.

EPP fraktsiooni podcast-sarja ''Euroopa, mis kaitseb oma inimesi'' selles episoodis räägime mõnede Euroopa Parlamendi võtmeisikutega. Nad aitavad kujundada Euroopa energia tulevikku, mille eesmärk on tagada taskukohased, taastuvad ja usaldusväärsed energiavarud.

Vaatleme vesiniku kasvavat rolli, eriti energiamahukate tööstusharude jaoks, ning vajadust integreerituma energiavõrgu järele kogu EL 27 riikides, et luua tugev Euroopa energialiit, mis oleks vastupidav globaalsetele ja piirkondlikele šokkidele.

Ärge jätke seda vahele!

Facebook

Instagram

Twitter

Muu seotud teave