Rohkem solidaarsust küberrünnakute vastu

06.03.2024 6:58

Rohkem solidaarsust küberrünnakute vastu

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Küberturvalisus

Täna õhtul leppisid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide läbirääkijad kokku ELi uues kübersolidaarsuse seaduses, mille eesmärk on muuta Euroopa küberohtude suhtes vastupidavamaks ja tugevdada koostööd küberrünnakute korral.

Euroopa Parlamendi liige Angelika Niebler, kes pidas Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel läbirääkimisi kübersolidaarsuse seaduse üle, ütles: "Küberrünnakutel, eriti meie elutähtsale infrastruktuurile, võivad olla tõsised tagajärjed, nagu näitas paar päeva tagasi Rumeenias toimunud küberrünnak enam kui 100 haigla vastu. Praeguses geopoliitilises olukorras tunnistame ohtu, mida piiriülesed küberrünnakud meile kujutavad. Tänane kokkulepe on järjekordne samm Euroopa küberturvalisuse tugevdamise suunas. Kokkulepitud küberturvalisuse hoiatussüsteem ja küberturvalisuse reserv on olulised ehituskivid tugevama Euroopa küberturvalisuse ökosüsteemi loomiseks. Eelkõige uus küberturvalisuse reserv on väga mõistlik ja parandab meie võimet reageerida küberrünnakutele, mida rünnatud üksused ei suuda lahendada. Uus küberturvalisuse hoiatussüsteem loob liikmesriikidele stiimulid vahetada teavet küberohtude ja küberrünnakute kohta, tugevdades seeläbi meie ühist vastupanuvõimet."

Küberturvalisuse reserv koosneb juhtumitele reageerimise teenustest, mida osutavad usaldusväärsed eraõiguslikud turvateenuste pakkujad, keda saab kutsuda toetama liikmesriike, ELi institutsioone, asutusi ja teatavaid kolmandaid riike selliste oluliste ja suuremahuliste küberjulgeolekuintsidentide korral, millega nad ise toime ei saa tulla.

"Minu jaoks oli oluline määratleda selged kriteeriumid, millistel tingimustel võivad reservis osaleda ka Euroopa-välised ettevõtted, millel on registreeritud asukoht ELis. Samuti oleme taganud jätkusuutlikuma rahastamisallika, kui komisjon algselt ette nägi, mis ei võta raha ära teistelt olulistelt küberprioriteetidelt, nagu küberoskuste tugevdamine," lisas Niebler.

Liikmesriigid ja Euroopa Parlament peavad õigusaktid veel ametlikult heaks kiitma. Lõplik täiskogu hääletus toimub tõenäoliselt aprillis.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 178 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave