Konkurentsivõime peab olema ELi juhtmotiiviks järgmistel aastatel

25.04.2024 10:08

Konkurentsivõime peab olema ELi juhtmotiiviks järgmistel aastatel

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Insener ja autodisainer kontrollivad autotehases osaliselt ehitatud superautot

Täna arutab ja kiidab Euroopa Parlament heaks Euroopa nullilähedase tööstuse seaduse, mis on uus seadus, et edendada ELi tööstuse dekarboniseerimist, mis on vajalik tööstuse konkurentsivõime säilitamiseks, et täita ELi kliimaeesmärke.

"On eriti oluline, et me otsustame selle olulise seaduse üle selle ametiaja viimasel täiskogu istungil. EPP fraktsioonina oleme järjekindlalt rõhutanud, et rohelist kokkulepet peab toetama tugev tööstuspoliitika. Me usume, et rohelise kokkuleppe edu sõltub selle võimest olla katalüsaatoriks uute tehnoloogiate tootmisele Euroopas. Net-Zero Industry Act on üks vastus meie üleskutsetele, kuid vaja on veel palju muud," ütles EPP fraktsiooni liige Christian Ehler, Euroopa Parlamendi uue seaduse üle peetavate läbirääkimiste eestvedaja.

"Me tervitame ja toetame selgeid signaale, mis saime hiljuti ELi viimaselt tippkohtumiselt. Tööstuse konkurentsivõime on taas üks peamisi prioriteete, sest on muutunud nii nähtavaks, et oleme maha jäänud. Vajame ühtset investeerimiskava, paremat õiguskeskkonda ja muid raamtingimusi, näiteks investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Meie konkurentsivõime parandamine peab olema ELi juhtmotiiviks järgmistel aastatel. Tänane netonulltööstuse seaduse vastuvõtmine on oluline, kuid see võib olla vaid algus," lisas Ehler, kes on ka EPP fraktsiooni tööstus-, teadus- ja energeetikaküsimuste eestkõneleja.

Teade toimetajatele

Euroopa Rahvapartei fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon 177 liikmega kõigist liikmesriikidest.

Muu seotud teave