The European Parliament (EP) organises its Members into political groups according to their political affiliation. Of the eight groups that exist in this legislative term of the EP, the EPP Group is both the biggest and the oldest.

Euroopa Parlamendis

ERP fraktsiooni põhitegevus Euroopa Parlamendis on õigusloome. Enamik õigusloomega seotud tegevusi leiab aset parlamendikomisjonides, mis koostavad, muudavad ja võtavad vastu seadusandlikke ettepanekuid ja raporteid. Meie liikmed on esindatud neis parlamendikomisjonides ja vastavalt fraktsiooni suurusele ka mitmetel juhtpositsioonidel.

Suurima fraktsioonina parlamendis, on ERP fraktsioonil kõige tugevam positsioon parlamendi poliitilise tegevuskava kujundamiseks ja kõige keerulisemate hääletuste võitmiseks. Alates 1999 on ERP fraktsioon EP täiskogu istungitel võitnud rohkem hääletusi kui ükski teine fraktsioon.

Koostöö Euroopa Rahvaparteiga

Euroopa Rahvapartei (ERP) põhitegevus on sõnastada pikaajaline poliitiline tegevuskava, olla keskseks kokkupuutepunktiks Euroopa paremtsentrislikele poliitikutele ning toimida poliitilise ankruna parteide jaoks nendes Euroopa riikides, mis ei kuulu ELi. ERP korraldab regulaarselt kongresse, kus kohtuvad liikmesparteide, riikide valitsuste ja ERP perre kuuluvate organisatsioonide -nagu näiteks ERP fraktsioon- esindajad, et arutada partei poliitilist programmi ja määrata kindlaks oma poliitilised sihid.

Lisaks kohtuvad ERP liikmetest riigipead ja valitsusjuhid enne Euroopa Ülemkogu igat kohtumist, et vahetada mõtteid Euroopa Ülemkogu tegevuskava üle ja kooskõlastada oma poliitilised seisukohad. ERP tippkohtumistel, nagu neid kutsutakse, on võimalus koos partneritega päevakohaste teemade üle aktiivselt arutleda.

ERP fraktsiooni kuuluvad ERP esindajad, kes on valitud Euroopa Parlamendi liikmeteks. Fraktsioon on esindatud kõigis ERP peamistes organites: kongressis, poliitilises assamblees ja eesistumises.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Töörühmad

EP parlamendikomisjonid tegelevad väga erinevate teemadega. Selleks, et jõuda kõigega kursis olla, on meie töö komisjonides jaotatud erinevate töörühmade vahel. Need töörühmad kujundavad ERP fraktsiooni seisukohad erinevatel teemadel, mille üle EP hääletab parlamendikomisjonide või täiskoguistungitel.

Kõigepealt kujundab ERP fraktsioon oma seisukoha parlamendikomisjoni tasemel. Töörühmade koosolekud toimuvad täiskoguistungile eelneval nädalal. Töörühmades arutavad meie liikmed raporteid, resolutsioone ja erinevaid teemasid ning lepivad kokku ühises ERP fraktsiooni seisukohas sellel teemal ning kuidas fraktsioon hääletab sellel teemal eelseisval EP täiskogu istungil.

Meie neli töörühma, mida juhivad aseesimehed, jagunevad teemade kaupa: majandus, töökohad ja keskkond; õigus- ja siseasjad; eelarve, põllumajandus, regionaalareng; ja välisasjad.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
Fraktsioon
 • juhatab Esimees
 • Esimees, 10 aseesimeest, juhatus, fraktsiooni üldkoosolek
ERP fraktsioon
Töögrupid
Suhted väljaspool ELtu
Parliamentary Committees
Interparliamentary Delegations
ERP fraktsioon
Töögrupid
 • Juhatab aseesimees
 • Drive the work of groups of committees under a particular theme
Suhted väljaspool ELtu
 • Meie strateegiliste eesmärkide kujundamist EL välissuhetes juhib vastava regiooni eest vastutav aseesimees
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Parliamentary Committees
 • ERP liikmed on esindatud kõikides parlamendikomisjonides
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the committees
 • Fraktsioonipoolsed koordinaatorid ja asekoordinaatorid
Suhted väljaspool ELtu
 • Meie strateegiliste eesmärkide kujundamist EL välissuhetes juhib vastava regiooni eest vastutav aseesimees
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Interparliamentary Delegations
 • Members from the Group sit in all Interparliamentary Delegations
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the delegations
 • Kõik fraktsiooni liikmed Viimaste aastate jooksul on parlamentidevaheliste delegatsioonide roll muutunud üha olulisemaks ning sellest on samas parlamentaarse diplomaatia tõhus osa.

Manfred Weber juhib fraktsiooni tööd esimehena. Fraktsiooni liikmed valisid ta esimeheks 4. juunil 2014 kaheks ja pooleks aastaks. Juhatus, büroo ja töörühmad aitavad korraldada tööd Euroopa Parlamendis.

Juhatus koosneb esimehest ja kümnest aseesimehest, mis juhib töörühmi ja teisi parlamentaarseid tegevusi. Juhatus vastutab täiskogu istungite eest ning esindab fraktsiooni väljaspool.

Büroo moodustavad juhatus, rahvusdelegatsioonide juhid ja teised erinevatesse Euroopa Parlamendi ametitesse kuuluvad fraktsiooni liikmed (nimekiri Kodukorra reeglites). Büroo vastutab täiskogu istungiks ettevalmistamise eest, tuues välja fraktsiooni jaoks olulised küsimused rahvusdelegatsioonides eisukohalt.

Kõiki ERP fraktsiooni liikmeid koondav üldkoosolek on kõrgeim organ. Fraktsiooni üldkoosolek võtab vastu otsused kõigi poliitiliste küsimuste kohta, mida arutatakse Euroopa Parlamendis ja väljaspool seda, valib fraktsiooni juhatuse, kinnitab töörühmad ning määrab fraktsiooni liikmed ERP fraktsioonile ettenähtud kohtadele Euroopa Parlamendis..

A
Esimees
 • Manfred Weber
B
Juhatus
 • Esimees
 • Kümme aseesimeest
C
Bureau
 • Juhatus
 • Rahvusdelegatsioonide esimehed
 • Vice-Presidents and Quaestors of Parliament belonging to the Group
 • EP Committee Chairs belonging to the Group
 • Group Coordinators within EP Committees
 • ERP erakonna president ja peasekretär, juhul kui nad on EP saadikud
 • Üks lisaliige rahvusdelegatsiooni iga kümne liikme kohta
D
Group Assembly
 • Kõik fraktsiooni liikmed
 • Saadikud istuvad rahvusdelegatsioonide järgi
 • Jagunevad fraktsioonis rahvusdelegatsioonideks
E
Meie sekretariaat
 • Secretary-General, seven Directors and Group staff
 • Vastutab fraktsiooni töö sujumise eest
 • Vastutab administratiivselt

Our Delegations

Group Members from each EU Member State are brought together through delegations from their countries. Each delegation’s Head of Delegation represents a national party, or a delegation made from several national parties, within the Group.

Austria

AT

Belgia

BE

Bulgaaria

BG

Horvaatia

HR

Küpros

CY

Tšehhi

CZ

Taani

DK

Eesti

EE

Soome

FI

Prantsusmaa

FR

Saksamaa

DE

Kreeka

GR

Ungari

HU

Iirimaa

IE

Itaalia

IT

Läti

LV

Leedu

LT

Luksemburg

LU

Malta

MT

Madalmaad

NL

Poola

PL

Portugal

PT

Rumeenia

RO

Slovakkia

SK

Sloveenia

SI

Hispaania

ES

Rootsi

SE

ÜLES