EL seisab silmitsi suurte väljakutsetega: tööpuudus, ränne ja karm üleilmne võistlus, mis on tingitud kodanike usu kaotamisest poliitilisse suutlikkuse lahenduste pakkumisel. ERP fraktsioon soovib anda Euroopa Liidule eduka reformikava Euroopa tuleviku jaoks, mis tagab, et EL suudab tulevaste väljakutsetega toime tulla. Majanduskasvu ja tööhõive suurendamist peavad toetama jõupingutused oma kodanike usalduse taastamiseks. Euroopa on väärtuste ja inimväärikuse kontinent. Peame kaitsma oma sotsiaalset mudelit ülemaailmse konkurentsi ja demograafiliste väljakutsete eest.

Majandus, tööhõive ja keskkond

Toetame sotsiaalset turumajandust, mis on parim viis töökohtade loomiseks ja innovatsiooniks, samal ajal kaitseme oma kõrgeid sotsiaalseid standardeid ja keskkonnanõudeid. Me peame lõpule viima digitaalse ühtse turu, töötama välja uued viisid heitkoguste vähendamiseks ja tagama taskukohase energia.

UURI ROHKEM

Kuidas selle ellu viime

Õigus- ja siseküsimused

Meil tuleb oma julgeolekut tõsta tõhusama piirikontrolliga, tagades samal ajal varjupaiga neile, kes seda vajavad, ning koonduda võitluseks küberkuritegevusega. Meie õigus vabale liikumisele peab olema kaitstud ning me peame jätkama terrorismivastase võitluse meetmete kehtestamisega.

UURI ROHKEM

Kuidas selle ellu viime

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

ELi eelarve ei tohiks tugineda üksnes riiklikele panustele - Euroopa peab suutma pikaajaliselt ja täiendavate vahenditega oma prioriteete rahastada. Meie põllumajanduspoliitika vajab piisavat rahastamist ja uusi, tõhusaid ja jätkusuutlikke meetodeid.

UURI ROHKEM

Kuidas selle ellu viime

Välisasjad

Peame veelgi tugevamalt rääkima ühel häälel, et saavutada oma eesmärgid:  rahu ja julgeolek, avatud ja mitmepoolne kaubandus ning vaesuse leevendamine. Peame jätkama inimõiguste ja demokraatia edendamist suhetes kolmandate riikidega.

UURI ROHKEM

Kuidas selle ellu viime

Meie seisukohad

SEISUKOHA DOKUMENT 15.03.2021

ERP Fraktsiooni Seisukoht lapse õiguste kohta

I. Sissejuhatus „[Liit] kaitseb ja edendab oma väärtusi ja huve ning aitab kaasa oma kodanike kaitsele. Ta toe...

SEISUKOHA DOKUMENT 19.02.2019

ERP fraktsiooni seisukoht rahvusvahelise kaubanduse kohta

EL on vaba ja õiglase maailmakaubanduse vallas juhtpositsioonil. Seda näitavad...

SEISUKOHA DOKUMENT 16.10.2018

Meie jaoks on inimeste ohutus esmatähtis

Eurooplased peavad end turvaliselt tundma Elame muutuvas maailmas. Pikaaegsed liitlased eemalduvad Euroopast ning...

SEISUKOHA DOKUMENT 18.04.2018

Teeme Euroopa innovatiivseks! Seame inimese innovatsiooni keskmesse

Euroopa vajab äratussignaali Kui 1980. ja 1990. aastatel muutsid...

ÜLES