Välisasjad

Vaadates Euroopa piiridest kaugemale

Meie välisaspoliitika töörühm mõjutab Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikat. Koostame aruandeid Euroopa rahaliste vahendite kulutamise kohta ja aitame Euroopa Parlamendil teha otsuseid rahvusvaheliste lepingute kohta. Oleme suunanud ELi jõupingutusi ELi välispiiride kindlustamisel, nõudnud ja aktiivselt selle nimel töötanud, et loodaks Euroopa kaitsekoostöö liit ja loobutaks viisanõudest. Lääne-Balkani riigid on samuti üks meie prioriteete. Tahame tuua nad Euroopa mõjusfääri õigusriigi põhimõtet tagavate reformide julgustamise, korruptsiooniga võitlemise ja sõltumatu kohtusüsteemi tagamise kaudu.

Esimees

Komisjonid selles töörühmas

Areng

ELi arenguabi mõjutamine Praktilise poole pealt vastutab komisjon ELi arenguabi eelarve kulutuste üle otsustamise ning Euroopa Komisjoni, Euroopa...

Inimõigused

Inimõiguste seadmine esmatähtsaks poliitikas Lähtudes oma aluspõhimõtetest, milleks on vabadus, demokraatia, inimõiguste...

Julgeolek ja kaitse

Stabiilsuse säilitamine ELi naabruses Praktikas tähendab see, et allkomisjon abistab väliskomisjoni ühise välis- ja...

Rahvusvaheline kaubandus

Südametunnistusega kaubanduspoliitika Lissaboni leping annab Euroopa Parlamendile otsustava rolli ELi kaubanduspoliitika...

Välisasjad

Suhete tugevdamine kolmandate riikidega Komisjon jälgib tähelepanelikult inimõigustega seotud probleeme kolmandates riikides, mõjutab...

Seotud positsioonid

Välisasjad

Related Position Papers

valjaanded 10.03.2021

ELi ja Hiina suhted teel õiglase ja vastastikuse partnerluse suunas

Enne julgus, siis põhimõtted! (Hiina vanasõna) Hiina keisrid väitsid, et nei...

valjaanded 02.10.2015

Energiajulgeoleku välispoliitiline mõõde

EESMÄRGID Meie eesmärk on tagada Euroopa Liidule energiaimpordi suurem varustuskindlus. Euroopa Liit...

valjaanded 28.04.2015

ERP FRAKTSIOONI TERRORISMIVASTANE PAKT

Radikaliseerumise ärahoidmine ning deradikaliseerimise protsessi hoogustamine Meie strateegia üks keskseid...

Kontakt