committee

Välissekkumist ja desinformatsiooni käsitlev ning EPs usaldusväärsuse suurendamisega tegelev erikomisjon (mandaat lõppenud)

Võitlus sekkumise ja väärinfo vastu

Selle komisjoni eelkäija – INGE-erikomisjon – kogus viimase kahe aasta jooksul ekspertide ja poliitikakujundajatega peetud kümnete kuulamiste käigus tohutul hulgal eksperditeadmisi.

Nende teadmiste abil on ERP fraktsioon valmis 2024. aasta valimiste eel võitlema pahatahtliku välissekkumise ohtudega, mis ohustavad Euroopa demokraatiat. ERP fraktsioon on seisukohal, et EL peab tugevdama oma suutlikkust desinformatsiooni avastada, paljastada ja selle vastu võidelda.

Niinimetatud Qatargate'i skandaali näol olime hiljuti tunnistajaks kolmandate riikide katsetele Euroopa Parlamendi tööd kahjustades sekkuda demokraatia toimimisse ELis ja selle liikmesriikides. ERP fraktsioon soovib, et kolmandad riigid ei seaks ohtu menetluse ja võrgustiku usaldusväärsust.

Erikomisjon palub Euroopa Komisjonil esitada välismaise pahatahtliku sekkumise ja desinformatsiooni vastu võitlemiseks praktilised lahendused.

Fake news