committee

Regional udvikling

Fremme af samhørighed og økonomisk udvikling

Udvalget er også ansvarligt for at vurdere virkningen af andre EU-politikker på økonomisk og social samhørighed for at sikre, at de offentlige midler investeres effektivt, og for at koordinere EU's strukturelle instrumenter.

EPP-gruppen støtter en samhørighedspolitik som en strukturpolitik til fremme af vækst og økonomisk udvikling på tværs af alle EU's regioner og som et centralt EU-instrument til investering i realøkonomien. Det er et udtryk for europæisk solidaritet, der reducerer økonomiske, sociale og territoriale forskelle. Det er også en politik af ægte og fælles europæisk egeninteresse for at sikre job og vækst på tværs af alle Europas regioner.

Vi spillede en ledende rolle i udformningen af samhørighedspolitikken for 2014-2020. Den støtter i høj grad tematisk koncentration, hvor investeringerne fokuseres på specifikke mål og prioriteter, der svarer til resultatindikatorer og mål, der er specifikt fastsat for det pågældende tema, hvilket gør samhørighedspolitikken til en resultatorienteret politik.

En mand med byggekasket og -vest stirrer ind i et opmålingsinstrument.

Recent activities

Andet relateret indhold