Bedre samarbejde og forbindelser med Europas østlige og sydlige naboer

17.01.2024 12:33

Bedre samarbejde og forbindelser med Europas østlige og sydlige naboer

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Papirklippet illustration af flerfarvede mænds silhuetter arrangeret i en firkant med et europæisk unionsflag i midten

EPP-gruppen ønsker bedre økonomisk samarbejde og infrastrukturforbindelser ved EU's ydre grænser. "I den nuværende geopolitiske kontekst bliver det afgørende for stabiliteten og velstanden i hele regionen at styrke vores partnerskab med nabolandene ved den østlige grænse. Den skrøbelige politiske og sikkerhedsmæssige situation i Nordafrika og migrationskrisen understreger også behovet for samarbejde i Middelhavsområdet. Vi har en moralsk forpligtelse til at støtte nabolandene i deres bestræbelser på økonomisk og social udvikling og undgå at skabe nye grænser for demokratiet," siger Daniel Buda, medlem af Europa-Parlamentet, som har udarbejdet Parlamentets betænkning om nuværende og fremtidige udfordringer for grænseoverskridende samarbejde med nabolandene.

Hans betænkning, som blev vedtaget af et stort flertal i Parlamentet, foreslår foranstaltninger til bedre grænseoverskridende samarbejde mellem EU's medlemsstater og naboregioner, medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) og instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA).

Det EU-finansierede samarbejde og infrastruktur med EU's naboer er et ofte undervurderet aspekt af det dynamiske handelsforhold med disse lande.

"Lokale myndigheder i grænseområder har et historisk ansvar for at forvalte grænseoverskridende midler til at styrke forbindelserne til nabolandene, og vi i Europa-Parlamentet har til opgave at sikre synligheden af disse investeringer og at understrege fordelene ved at være en del af EU. Det er vigtigt at anerkende, at vi har brug for stærke naboer for at opbygge og opretholde et stærkt Europa," siger Buda, der ledede forhandlingerne om rapporten på vegne af EPP-gruppen.

Budas rapport identificerer også udfordringer for det grænseoverskridende samarbejde og kommer med flere konkrete politiske anbefalinger. For eksempel vil en tilpasning af forskellige EU-programmer forenkle både evaluerings- og implementeringsfasen. Især når det gælder vores østlige naboer, bør eksisterende midler bruges bedre til at udvikle bæredygtig transportinfrastruktur, herunder opførelse af jernbaneforbindelser og lagerfaciliteter nær EU's grænser til Ukraine og Moldova.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 179 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold