committee

Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Støtte til landbrugerne og beskyttelse af fødevaresikkerheden

Ud over det lovgivningsmæssige arbejde overvåger udvalget også gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik og andre vigtige spørgsmål såsom fødevaresikkerhed i tæt samarbejde med Kommissionen og Rådet samt med andre EU-institutioner og interessenter.

EPP-Gruppen kæmper for en stærkere EU-landbrugspolitik, der har tilstrækkelige midler og nye, bæredygtige og effektive metoder til at sikre den lokale fødevareproduktion i Europas familiebrug og støtte unge landbrugere for at sikre fremtiden for europæisk fødevareproduktion.

Vi har også støttet 600 000 biavlere i EU ved at efterlyse foranstaltninger til at forhindre forfalskning af honning og en klar og videnskabeligt baseret tilgang til forvaltningen af tilladelser til forskellige kemikalier, som kan påvirke biers sundhed.

Andet relateret indhold