Forenkling af landbrugsregler er en sejr for landmænd

24.04.2024 17:26

Forenkling af landbrugsregler er en sejr for landmænd

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Landmand

EPP-gruppen glæder sig over den forenkling og lempelse af reglerne for EU's fælles landbrugspolitik (CAP), som Europa-Parlamentet har vedtaget i dag.

"Resultatet af afstemningen er en sejr for de europæiske landmænd og vores fødevaresikkerhed," siger MEP Norbert Lins, der er formand for Parlamentets landbrugsudvalg.

"Da landmændene ikke længere skal afsætte en minimumsdel af deres landbrugsjord til uproduktive områder, vil resultatet lette den økonomiske byrde for landmændene og også forbedre vores europæiske produktion," siger Lins. "For små landbrug er det rimeligt at have en undtagelse fra kontrol og sanktioner under konditionalitetsordningen," tilføjer han.

"EPP-gruppen står sammen med de europæiske landmænd og landsbysamfund. Vi har været stærke fortalere for at lempe konditionalitetsreglerne i den fælles landbrugspolitik og fjerne unødvendige bureaukratiske byrder, og vi har i mange år efterlyst mere forenkling og fleksibilitet for landmændene," siger MEP Herbert Dorfmann, EPP-gruppens talsmand for landbrug.

Dorfmann understreger, at dagens beslutning også vil reducere centralismen ved at give medlemsstaterne mere fleksibilitet til at beslutte, hvilke jorde der skal beskyttes og i hvilken sæson. Hvert land kan også beslutte at erstatte sædskifte med afgrødediversificering.

"EPP-gruppen har konsekvent modsat sig den ekstremt strenge konditionalitetsordning, der er indført i CAP 2023-27. Beslutningen viser, at EU under vores ledelse kan forbedre sin fødevaresikkerhed og landmændenes mulighed for at tjene en anstændig indkomst," understreger Lins og Dorfmann.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold