committee

Budget

Et budget, der afspejler EU's prioriteter

Vores prioriteter for budgettet er meget klare: at styrke konkurrenceevnen, at beskytte de sårbare, at styrke EU's forsvar og sikkerhed, at skabe stabilitet hos vores nærmeste naboer og at sikre, at væksten i EU foregår på en inkluderende måde og på en måde, som vores samfund og vores planet kan bære.

EPP‑Gruppen er bevidst om sit ansvar over for EU's borgere og sin rolle i forvaltningen af EU's midler. Strukturen i og størrelsen af EU's budget har jo en direkte indvirkning på borgernes liv.

Således mener vi, at EU's borgere altid er hovedprioriteten for ethvert EU-budget. Deres liv påvirkes af den måde, vi vælger at bruge midlerne på. Vi er særlig opmærksomme på vores ansvar over for de kommende generationer: vi bliver nødt til at sætte EU i stand til at håndtere de nye realiteter, som vores unge vil stå over for, og sikre, at vores unge kan gå fremtiden fortrøstningsfuldt i møde.

Vi er overbevist om, at EU's udgifter bør give valuta for pengene, og at budgettet bør afspejle EU's prioriteter snarere end at været ledet af nationale interesser. Derfor går vi ind for en ordning for egne indtægter for EU, som begrænser debatterne om andelen af nationale bidrag i Rådet.

Derudover mener vi også, at EU's budget bør anvendes til at genopbygge tilliden og styrke dialogen med borgerne samt til at skabe større synergi med de nationale og regionale parlamenter.

Andet relateret indhold