Invester mere i EU's konkurrenceevne

07.02.2024 6:45

Invester mere i EU's konkurrenceevne

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Kvindelig ingeniør står på toppen af en vindmølle.

En aftale, der blev indgået onsdag morgen om EU's nye konkurrenceværktøj til 1,5 milliarder euro, Strategic Technologies for European Platform (STEP), er velkommen, men platformen har brug for langt flere investeringer for at sikre, at den får en større effekt i fremtiden, advarer de ledende MEP'er fra EPP-gruppen, Christian Ehler og José Manuel Fernandes.

STEP har til formål at tilvejebringe yderligere EU-finansiering til kritiske teknologiprojekter på tværs af mange sektorer, herunder vedvarende, digitale og farmaceutiske industrier.

"Med STEP vil Europa være i stand til at investere mere strategisk i teknologier, der er nødvendige for den grønne og digitale omstilling. STEP giver investorer og virksomheder mulighed for at supplere Europas industripolitik med dedikeret finansiering, især til projekter og teknologier, der er nødvendige for den grønne omstilling, som det blev konkluderet i går under Net-Zero Industry Act - en nøgleprioritet for Parlamentet. Selvom Europa-Parlamentet har støttet en økonomisk meget stærkere og mere målrettet regulering, har vi sikret en god balance mellem nye investeringsprioriteter og beskyttelsen af samhørighedsmål og -fonde. Vi beklager meget medlemsstaternes budgetnedskæringer i vores EU-forskningsprogram Horizon Europe. Det vil skade EU's globale teknologiske lederskab," siger Christian Ehler, MEP og Parlamentets chefforhandler for Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

Projekter af høj kvalitet, der opfylder STEP-målsætningerne, vil blive tildelt et særligt "suverænitetsmærke", en form for EU-kvalitetsmærke, for at øge deres synlighed og tiltrækningskraft for investeringer.

"EU har et presserende behov for at styrke sin konkurrenceevne og strategiske autonomi. Vi er nødt til at investere i innovative teknologier ved hjælp af eksisterende programmer, finansielle instrumenter og fonde. Det er derfor, vi fremmer synergier, forenkling og reduktion af bureaukrati. Suverænitetsmærket vil synliggøre kvalitetsprojekter og lette deres adgang til bedre finansieringsmuligheder. Vi har sikret en medfinansieringsgrad på 100 % for samhørighedspolitikkens fonde. Nu opfordrer vi de nationale myndigheder, der forvalter samhørighedspolitikken, til at udvælge deres kvalitetsprojekter, der tilfører værdi til EU's strategiske autonomi," siger José Manuel Fernandes, medlem af Europa-Parlamentet og talsmand for EPP's budgetgruppe og hovedforhandler på STEP.

En endelig plenarafstemning i Europa-Parlamentet forventes at finde sted senere på måneden.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 178 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold