Giv 0,25% af BNP til Ukraines sejr

17.04.2024 11:38

Giv 0,25% af BNP til Ukraines sejr

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Ukraine [nid:111647]

Ukraine skal vinde. Rusland skal besejres. Freden skal genoprettes. Europa skal styrke sin sikkerhed og sit forsvar. For at opnå dette bør de vestlige demokratier bruge 0,25 % af deres BNP på militær bistand til Ukraine. Det er, hvad der er blevet opfordret til i et nyt positionspapir, som EPP-gruppen har vedtaget i dag.

Dokumentet understreger, at kun fortsat transatlantisk enhed og beslutsomhed i den militære støtte til Ukraine kan stoppe krigen og afskrække fremtidige russiske aggressioner. Det opfordrer derfor EU og NATO til at have en klar, kollektiv plan for Ukraines sejr, med reelle forpligtelser på EU- og NATO-niveau til at yde langsigtet, uafbrudt militær støtte og med ansvar på EU-niveau for at implementere en sådan plan i EU's medlemslande. Det anslås, at for at hjælpe Ukraine med at besejre Rusland, skal EU's og NATO's støtte være større end 0,25% af det samlede vestlige BNP hvert år.

"Kritiske tider kræver dristige beslutninger og levner ikke plads til tøven. For to år siden var der meget få, der troede på, at Ukraine kunne sejre og forhindre russerne i at trænge ind i Kiev. Men det skete. Meget få troede også, at Ukraines medlemskab af EU og NATO overhovedet var muligt. Men de seneste beslutninger om at indlede EU-tiltrædelsesforhandlinger og overveje NATO-medlemskab er et håndgribeligt bevis på, at det er ved at blive en realitet. Den brede demokratiske konsensus skal fastholdes, når det gælder den militære, økonomiske og politiske støtte. Det vil være lettere, hvis vi forstår, at Ukraine ikke kun har brug for os, men at vi også har brug for Ukraine. Både i EU og i NATO. Ukraines sejr er garantien for, at EU kan fortsætte som et geopolitisk projekt," siger Rasa Juknevičienė, MEP og næstformand for EPP-gruppen med ansvar for udenrigsanliggender.

"Tallene taler for sig selv: På trods af vores økonomiske styrke har vi ikke formået at mobilisere vores økonomier i det omfang, der er nødvendigt for at vinde. En af grundene er, at vores militære støtte kommer på individuel, frivillig basis fra medlemslandene. Vi må derfor gøre mere og handle kollektivt. Individuelle beslutninger fra EU's medlemslande bør erstattes af en kollektiv politisk vilje og en ægte EU-plan for Ukraines sejr, der dækker alle dets behov, ikke kun ammunition. Planen bør også omfatte en forpligtelse til at give Ukraine 100 milliarder euro i årlig militær bistand fra EU og USA, eller at hver medlemsstat yder militær støtte til Ukraine på 0,25 % af BNP - det vil være nok til, at Ukraine kan sejre," tilføjer Andrius Kubilius, medlem af Europa-Parlamentet.

Det fulde dokument vil være tilgængeligt her:

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold