committee

Zunanje zadeve

Krepitev odnosov s tretjimi državami

Odbor natančno preverja vprašanja v zvezi s človekovimi pravicami v tretjih državah, usmerja, kako agencije in institucije porabljajo evropska sredstva, ter mora podpreti vse mednarodne sporazume EU, preden se lahko sklenejo. V okviru širitve EU prične s pogajalskim procesom in ga spremlja ter priporoča sprejem pristopnih pogodb.

Skupaj s Pododborom za človekove pravice in Odborom za razvoj prav tako podeli letno nagrado Evropskega parlamenta Saharov za posameznike in skupine ljudi, ki so svoje življenje posvetili boju za človekove pravice in svobodo misli.

Odbor ima pomembno vlogo pri spodbujanju, izvajanju in spremljanju zunanje politike EU. Vsakodnevno podaja pripombe v zvezi z zunanjo in varnostno politiko EU, pripravlja stališča Evropskega parlamenta o zunanjepolitičnih vprašanjih z nezavezujočimi poročili in resolucijami.

Usklajevanje dialogov zunaj meja Evrope

Odbor usklajuje tudi delo skupnih parlamentarnih odborov in parlamentarnih odborov za sodelovanje s tretjimi državami, pa tudi delo medparlamentarnih in ad hoc delegacij ter misij za spremljanje volitev v sklopu svojega področja delovanja. Poleg tega izvaja redne izmenjave s predstavniki iz Evropske službe za zunanje delovanje in organov Evropske Komisije, ki so odgovorni za zunanje zadeve, ter je odgovoren za odnose z ZN in drugimi mednarodnimi organizacijami.

Ima dva pododbora: Pododbor za človekove pravice, ki mu pomaga pri vprašanjih v zvezi z demokracijo, pravno državo in človekovimi pravicami, ter Pododbor za varnost in obrambo, ki mu pomaga pri vprašanjih v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko ter evropsko varnostno in obrambno politiko.

Recent activities

Ostali povezani dokumenti