committee

Zunanje zadeve

Krepitev odnosov s tretjimi državami

Odbor pozorno preučuje vprašanja človekovih pravic v tretjih državah, vpliva na to, kako agencije in institucije uporabljajo evropska sredstva, in mora podpreti vse mednarodne sporazume EU, preden se ti lahko podpišejo. V okviru širitve EU odpira in spremlja pogajalski proces ter priporoča sprejetje pristopnih pogodb.

Poleg tega skupaj s pododborom za človekove pravice in Odborom za razvoj podeljuje letno nagrado Saharova Evropskega parlamenta posameznikom in skupinam ljudi, ki so svoje življenje posvetili obrambi človekovih pravic in svobode mišljenja.

Odbor ima pomembno vlogo pri spodbujanju, izvajanju in spremljanju zunanje politike EU. Vsakodnevno komentira zunanjo in varnostno politiko EU ter pripravlja stališča EP o zunanjepolitičnih vprašanjih z nezavezujočimi poročili in resolucijami.

Usklajevanje dialogov zunaj evropskih meja

Odbor usklajuje tudi delo skupnih parlamentarnih odborov in odborov za parlamentarno sodelovanje s tretjimi državami ter delo medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in misij za opazovanje volitev, ki spadajo v njegovo pristojnost. Poleg tega ima redne izmenjave s predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) in organov Evropske komisije, pristojnih za zunanje zadeve, ter je odgovoren za odnose z ZN in drugimi mednarodnimi organizacijami.

Ima dva pododbora: pododbor za človekove pravice, ki mu pomaga pri vprašanjih, povezanih z demokracijo, pravno državo in človekovimi pravicami, ter pododbor za varnost in obrambo, ki mu pomaga pri vprašanjih, povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko ter evropsko varnostno in obrambno politiko.

Starinski globus stoji na stebru

Recent activities

Ostali povezani dokumenti