committee

Afaceri externe

Consolidarea relațiilor cu țările terțe

Comisia analizează îndeaproape aspectele legate de drepturile omului în țările terțe, influențează modul în care agențiile și instituțiile utilizează fondurile europene și trebuie să sprijine toate acordurile internaționale ale UE înainte ca acestea să poată fi semnate. În contextul extinderii UE, deschide și urmărește procesul de negociere și recomandă acceptarea tratatelor de aderare.

De asemenea, împreună cu Subcomisia pentru drepturile omului și Comisia pentru dezvoltare, acordă anual Premiul Saharov al Parlamentului European unor persoane și grupuri de persoane care și-au dedicat viața apărării drepturilor omului și a libertății de gândire.

Comisia joacă un rol important în promovarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicii externe a UE. Zilnic, aceasta comentează politica externă și de securitate a UE, pregătind pozițiile PE pe probleme de politică externă prin intermediul unor rapoarte și rezoluții fără caracter obligatoriu.

Coordonarea dialogurilor dincolo de frontierele Europei

De asemenea, comisia coordonează activitatea comisiilor parlamentare mixte și a comisiilor de cooperare parlamentară cu țările terțe, precum și pe cea a delegațiilor interparlamentare, a delegațiilor ad-hoc și a misiunilor de observare a alegerilor care intră în sfera sa de competență. În plus, aceasta are schimburi regulate cu reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și cu organismele Comisiei Europene responsabile pentru afaceri externe și este responsabilă pentru relațiile cu ONU și alte organizații internaționale.

Are două subcomisii: Subcomisia pentru drepturile omului, care îl asistă în probleme legate de democrație, statul de drept și drepturile omului, și Subcomisia pentru securitate și apărare, care îl asistă în probleme legate de politica externă și de securitate comună și de politica europeană de securitate și apărare.

Un glob de epocă se află pe o coloană

Recent activities

Conținut conex