committee

Vanjski poslovi

Jačanje odnosa s trećim zemljama

Odbor pomno razmatra pitanja ljudskih prava u trećim zemljama, usmjerava agencije i institucije u upotrebi europskih sredstava te mora poduprijeti sve međunarodne sporazume EU-a prije njihovog potpisivanja. U okviru proširenja EU-a, odbor otvara i prati postupak pregovora te preporučuje prihvaćanje ugovora o pristupanju.

Osim toga, zajedno s Pododborom za ljudska prava i Odborom za razvoj, dodjeljuje godišnju nagradu Saharov Europskog parlamenta pojedincima i skupinama koji su posvetili život obrani ljudskih prava i slobode mišljenja.

Odbor ima važnu ulogu u promicanju, provedbi i praćenju vanjske politike EU-a. Svakodnevno iznosi primjedbe o vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a pripremajući stajališta EP-a o pitanjima vanjske politike u okviru neobvezujućih izvješća i rezolucija.

Koordinacija dijaloga izvan granica Europe

Odbor ujedno koordinira rad zajedničkih parlamentarnih odbora i odbora za parlamentarnu suradnju s trećim zemljama, kao i rad međuparlamentarnih izaslanstava, ad hoc izaslanstava i misija za promatranje izbora koji su u njegovoj nadležnosti. Osim toga, redovito razmjenjuje informacije s predstavnicima Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) i tijelima Europske komisije nadležnima za vanjske poslove te je nadležan za odnose s UN-om i drugim međunarodnim organizacijama.

Odbor za vanjske poslove ima dva pododbora: Pododbor za ljudska prava koji mu pomaže u rješavanju pitanja demokracije, vladavine prava i ljudskih prava te Pododbor za sigurnost i obranu koji mu pomaže u rješavanju pitanja zajedničke vanjske i sigurnosne politike te europske sigurnosne i obrambene politike.

A vintage globe stands on a column

Drugi srodni sadržaj

Vijesti picture
news
Pročitajte više

1 / 1