committee

Affarijiet Barranin

It-tisħiħ tar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi

Il-Kumitat jeżamina mill-qrib il-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi, jinfluwenza kif l-aġenziji u l-istituzzjonijiet jużaw il-fondi Ewropej u jrid jagħti l-appoġġ tiegħu għall-ftehim internazzjonali kollha tal-UE qabel ma jkunu jistgħu jiġu ffirmati. Fil-kuntest tat-tkabbir tal-UE, dan jiftaħ u jsegwi l-proċess tan-negozjar u jirrakkomanda l-aċċettazzjoni tat-trattati tal-adeżjoni.

Barra minn hekk, flimkien mas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kumitat għall-Iżvilupp, kull sena dan jagħti l-Premju Sakharov tal-Parlament Ewropew lil individwi u gruppi ta' nies li ddedikaw ħajjithom għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-ħsieb.

Il-Kumitat għandu rwol importanti fil-promozzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-politika barranija tal-UE. Fuq bażi ta' kuljum, dan jikkummenta dwar il-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE, iħejji l-pożizzjonijiet tal-PE dwar kwistjonijiet ta' politika barranija permezz ta' rapporti u riżoluzzjonijiet mhux vinkolanti.

Koordinazzjoni ta' djalogi lil hinn mill-fruntieri tal-Ewropa

Il-Kumitat jikkoordina wkoll ix-xogħol tal-kumitati parlamentari konġunti u tal-kumitati parlamentari ta' koperazzjoni mal-pajjiżi terzi, kif ukoll ix-xogħol tad-delegazzjonijiet interparlamentari, tad-delegazzjonijiet ad hoc u tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali li jaqgħu taħt il-kompetenzi tiegħu. Barra minn hekk, ikollu skambji regolari mar-rappreżentanti tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-korpi tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għall-affarijiet barranin u huwa responsabbli għar-relazzjonijiet man-NU u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.

Dan għandu żewġ sottokumitati: Is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, li jassistih bi kwistjonijiet relatati mad-demokrazija, is-saltna tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem, u s-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża li jassistih bi kwistjonijiet relatati mal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni u l-Politika Ewropea ta' Sigurtà u Difiża.

A vintage globe stands on a column