Lad Rusland betale hele regningen for Ukraines ødelæggelser

23.04.2024 12:17

Lad Rusland betale hele regningen for Ukraines ødelæggelser

Vigtig note
Dette dokument er automatisk oversat
Vis original udgaven
Ukraine (121320)

Alle indefrosne russiske aktiver, ikke kun det overskud, de genererer, bør bruges til at finansiere erstatningen for de krigsskader, der er påført Ukraine. I stedet for udelukkende at forlade sig på sanktioner, bør EU også overveje internationalt anerkendte modforanstaltninger. Det er politiske værktøjer, der giver medlemsstaterne mulighed for at beslaglægge indefrosne aktiver, som kan bruges til at genopbygge Ukraine.

Det er det budskab, EPP-gruppen ønsker at formidle forud for dagens plenardebat om brugen af russiske indefrosne aktiver til at støtte Ukraines sejr og genopbygning.

"Hver dag påføres Ukraine nye skader, og omfanget af skaderne går langt ud over de 400 milliarder euro, som Ukraine har dokumenteret indtil videre. Der bør indføres en innovativ og effektiv mekanisme for at give ukrainerne mulighed for at genopbygge deres land. Rusland har en juridisk forpligtelse til fuldt ud at kompensere Ukraine for de skader, landet har forvoldt under krigen," insisterer Andrius Kubilius, MEP og talsmand for Rusland i Europa-Parlamentet.

Ifølge de seneste skøn vil de foranstaltninger, der i øjeblikket overvejes i EU, kun kunne generere omkring 1,7-3,6 milliarder euro, mens de indefrosne russiske finansielle aktiver i Europa beløber sig til næsten 300 milliarder euro. Det skyldes, at den foreslåede juridiske mekanisme ikke giver mulighed for konfiskation på grund af det internationale princip om juridisk immunitet, der gælder for statslige aktiver.

"En politisk modforanstaltning ville gøre det muligt midlertidigt, indtil Rusland igen begynder at respektere reglerne i international lov, at se bort fra reglerne om statsimmunitet og beslaglægge indefrosne aktiver ved hjælp af lovgivningsmæssige eller udøvende handlinger vedtaget i overensstemmelse med nationale regler. USA brugte lignende mekanismer mod iranske statsmidler i 1981 og irakiske statsmidler i 1992 for at kompensere for den skade, Kuwait var blevet påført. Den amerikanske regering vil nu implementere den samme mekanisme, efter at den amerikanske kongres har godkendt at konfiskere 20 milliarder USD af russiske indefrosne aktiver," forklarer Kubilius.

"Det er på tide at træffe en modig beslutning om modforanstaltninger og at konfiskere alle de 300 milliarder euro i indefrosne russiske aktiver. Vores regeringer bør sætte dette spørgsmål på dagsordenen, mens Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør fremlægge en oversigt over de potentielle modforanstaltninger i EU og i de nationale retssystemer," tilføjer Kubilius.

International lov og FN's anbefalinger foreskriver, at stater kan bruge modforanstaltninger som svar på internationalt uretmæssige handlinger fra en anden stat, med det formål at få aggressoren til at overholde sine juridiske forpligtelser.

Note til redaktører

EPP-gruppen er den største politiske gruppe i Europa-Parlamentet med 177 medlemmer fra alle EU medlemslande.

Andet relateret indhold