Vores prioriteter

Verden er i en fase med dybe forandringer: digitalisering, globalisering, migration, demografisk udvikling, nye sikkerhedsudfordringer. Disse ændringer har også påvirket Europa, til det punkt, at selve det europæiske projekt udfordres både udefra og indefra. EU skal måles ved dens evne til at imødegå disse udfordringer og forbedre folks daglige liv. Vi har gjort ekstraordinære fremskridt i spørgsmål, der er vigtige for europæere: sikring af vores grænser, bekæmpelse af terrorisme, styrkelse af investeringer og jobskabelse. Men vi skal fortsat være ambitiøse.

En fair deal for Europa

Den europæiske livsstil står overfor nye udfordringer: Konkurrence baseret på lave sociale og miljømæssige standarder i tredjelande, udviklingen i den måde, vi arbejder på i den digitale økonomi, skattepraksis. Den sociale markedsøkonomi. er bedst egnet til at reagere på disse udfordringer.

No result

Energi, vi har råd til, og kampen mod klimaforandringer

Europa har spillet en ledende rolle i kampen mod klimaændringer. Vi må ikke miste momentum. Vi skal reducere vores drivhusgasemissioner samtidig med at vi sikrer vores virksomheders konkurrenceevne og investerer i vedvarende energikilder.

No result

Et EU-forsvar

Med fremkomsten af hybrid krigsførelse, cyberangreb, nye former for terrorisme og spredning af atomvåben, står Europa over for sin største trussel siden den kolde krig. Europa skal belave sig på, at det ikke kan regne med USA for sin egen sikkerhed.

No result

Fri og fair handel

Et ud af syv EU-job afhænger af handel med omverdenen. Vi er stærkt engagerede i et åbent multilateralt system for fri og fair handel, for at afbøde fattigdom og skabe muligheder for europæere.

No result

Gode vilkår til små virksomheder, så de klarer sig godt

SMV'er driver vores økonomi, skaber arbejdspladser og markedsfører nye produkter og tjenester. Vi ønsker at sikre, at EU-lovgivningen ikke sætter hindringer i vejen, og at de får den finansiering, de har brug for til at "starte op" og vokse.

No result

Innovation

Europa skal igen blive en førende inden for innovation, og i den digitale revolution, der allerede omdanner vores industrier og vores husstande. Men den europæiske model for innovation skal være om folk, der udvikler ideer, der virker for mennesker. Det skal være baseret på værdier, ikke algoritmer eller autoritært dekret.

No result

Investeringer i nye jobs

Vores indsats for at bekæmpe den økonomiske krise gennem sunde offentlige finanser og strukturreformer har fungeret. Nu skal vi investere i jobskabelse, fjerne hindringer for det indre marked, reformere banker og sikre en stabil euro.

No result

Kampen mod terrorisme

Vi var de første til at forstå, hvor vigtigt det er at forbedre Europas sikkerhedsinfrastruktur, idet vi begge arbejder for at indføre foranstaltninger til forebyggelse af terrorangreb og fremme integration og bekæmpe radikalisering.

No result

Mennesker i centrum af den digitale økonomi

Vi er bevidste om dets potentiale for vækst og jobskabelse og vi fører an i en indsats for at skabe et miljø, hvor den digitale økonomi kan trives, levere et større udvalg til forbrugerne og fremme social integration.

No result

Muligheder for unge europæere

Vi ønsker at styrke fremtidens unge iværksættere og investere i uddannelsesprogrammer, der vil bibringe dem de færdigheder, de har brug for på et udviklende arbejdsmarked og fjerne hindringer for at bringe nye innovative ideer til markedet

No result

Sikre grænser

Pasfri rejse inden for EU kan kun garanteres, hvis vi ved, hvem der krydser vores ydre grænser til enhver tid. Vi har ført an i EU's bestræbelser på at sikre vores ydre grænser, så europæerne fortsat nyder de friheder, som de er vant til.

No result

Støtte til landbruget

Vi er forpligtet til at fremme en bæredygtig, konkurrencedygtig og retfærdig fælles landbrugspolitik, så vores landmænd kan fortsætte med at producere højkvalitets fødevarer under rimelige forhold og vi kan bevare vores unikke landdistrikter.

No result

Positionspapirer

Combat Organised Crime
publikationer 13.09.2022

EPP-GRUPPENS HOLDNING TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET I DEN EUROPÆISKE UNION

Indledning Organiseret kriminalitet...

publikationer 07.07.2021

EPP-Gruppens politikpapir: en europæisk plejestrategi

I hele Europa er ydelse og modtagelse af pleje en faktor, der står mange europæeres hjerter nær. Fa...

publikationer 20.05.2021

EPP-Gruppens holdningsdokument om socialpolitik

Måden, vi arbejder på, vil aldrig blive den samme igen. Den teknologiske revolution, vi er vidne til, fører ti...

publikationer 19.05.2021

EPP-Gruppens holdningsdokument om transportformer

1. Bilbranchen Som følge af tilpasningen til digital og klimavenlig mobilitet står bilbranchen o...

Det står vi for

Budget, landbrug og regionaludvikling

VORES HOLDNING TIL HVORDAN VI GØR

Retlige- og indre anliggender

VORES HOLDNING TIL HVORDAN VI GØR

Økonomi, job og miljø

VORES HOLDNING TIL HVORDAN VI GØR