Nemmere adgang til finansiering

Til forskel fra de fleste andre sektorer ligger landbrugspolitikken næsten udelukkende i EU-regi. EU’s fælles landbrugspolitik gør det muligt for europæiske landmænd at producere sikre kvalitetsfødevarer til overkommelige priser til mere end 500 millioner europæiske forbrugere. Den spiller også en central rolle i den økonomiske udvikling af landdistrikter og i bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. EPP-gruppen ønsker en stærk, bæredygtig, konkurrencedygtig og fair fælles landbrugspolitik, så vores landmænd kan gøre det, de er bedst til: at producere unikke europæiske kvalitetsfødevarer og bevare vores unikke landdistrikter.

Den fælles landbrugspolitik skal evalueres efter 2020. Vi mener, at EU's kommende landbrugspolitik kræver tilstrækkelig finansiering og nye metoder for at være effektiv og bæredygtig. Den nuværende fælles landbrugspolitik skal dog ikke udbedres, for der er ikke som sådan noget galt med den. Den nye fælles landbrugspolitik skal stadig bygge på to søjler: Én, der er fuldt ud EU-finansieret og garanterer effektiv økonomisk støtte til landmændene, og én, der er baseret på midler fra nationale og regionale myndigheder for at nå sine mål. Uanset udformningen af den fremtidige fælles landbrugspolitik er det nødvendigt, at Europas landmænd får nemmere adgang til EU-finansiering med mindre bureaukrati.

Støtte til unge landmænd for at sikre fremtiden for den europæiske fødevareproduktion er centralt for vores gruppe. At sikre langsigtede investeringer mod prisudsving, som truer landmændenes indkomst, er afgørende for at få den nye generation til at etablere landbrugsvirksomhed.

Beskyttelse af landmænd for at sikre fødevareproduktionen

Desuden har de europæiske landmænd brug for beskyttelse mod illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden. Koncentrationen af magt på købersiden har skabt en ulige situation, hvor landmændene har ringe indflydelse på markedet og er underlagt praksisser, der forringer deres indtjening, indtil de presses ud af markedet. EPP-gruppen har arbejdet på ny lovgivning, der skal give landmænd mulighed for at klage – fortroligt – hvis de mener, at købere benytter sig af illoyal handelspraksis.

Evaluerings- og autorisationsprocedurerne for pesticidstoffer skal forbedres, ligesom videnskabelige institutioners værdi og autoritet skal sikres. På den måde vil vi kunne give landmændene sikkerhed for, at de benytter pesticider, der er legale, sikre og pålidelige.

19.10.2018

Støtte til landbruget