Könnyebb hozzáférés a finanszírozáshoz

A legtöbb egyéb ágazattól eltérően az agrárpolitika szinte kizárólag európai. Az EU közös agrárpolitikája (KAP) lehetővé teszi az európai mezőgazdasági termelők számára, hogy több mint 500 millió európai fogyasztó számára megfizethető áron biztosítsanak magas színvonalú és biztonságos élelmiszereket. Kulcsszerepet játszik továbbá a vidéki területek gazdasági fejlesztésében és a természeti erőforrások fenntartható felhasználásában is. Az EPP Képviselőcsoport elkötelezett az erős, fenntartható, versenyképes és méltányos KAP mellett, így mezőgazdasági termelőink azt tehetik, amihez a legjobban értenek: egyedülállóan európai jellegű, minőségi élelmiszereket termelnek, és megőrzik egyedi vidéki területeinket.

2020 után a KAP felülvizsgálatra kerül. Úgy gondoljuk, hogy az új uniós agrárpolitikának megfelelő finanszírozásra és új módszerekre van szüksége ahhoz, hogy hatékony és fenntartható legyen. A KAP azonban nem szorul javításra, mert nem romlott el. Az új KAP-nak továbbra is két pilléren kell nyugodnia: az egyik teljes egészében uniós finanszírozású, biztosítva ezáltal a mezőgazdasági termelők jövedelmének hatékony támogatását, a második pedig a nemzeti és regionális hatóságok támogatására támaszkodik céljainak elérése érdekében. Bármilyen legyen is az új KAP jövőbeli felépítése, az európai mezőgazdasági termelőknek könnyebben és kevésbé bürokratikus módon kell hozzáférniük az uniós finanszírozáshoz.

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása kulcsfontosságú képviselőcsoportunk számára az európai élelmiszer-termelés jövőjének biztosítása érdekében. A hosszú távú befektetéseknek a jövedelmet veszélyeztető áringadozásokkal szembeni védelme létfontosságú ahhoz, hogy az új generáció átvehesse a jelenlegi mezőgazdasági termelők helyét.

A mezőgazdasági termelők segítése, hogy képesek legyenek megvédeni az élelmiszertermelést

Ezen kívül az európai mezőgazdasági termelők számára védelmet kell biztosítani az élelmiszer-ellátási láncban jelentkező tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Vásárlói szinten a hatalom koncentrációja olyan egyenlőtlen helyzetet eredményezett, ahol a mezőgazdasági termelők kevéssé tudják befolyásolni a piacot, és ki vannak téve az olyan gyakorlatoknak, amelyek addig csökkentik a nyereségüket, amíg ki nem esnek a piacról. Az EPP Képviselőcsoport egy új törvényt dolgozott ki, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők számára, hogy – bizalmas keretek között – panasszal éljenek, ha úgy vélik, hogy a vásárlók tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatnak velük szemben.

Javítani kell a növényvédő szerekre vonatkozó értékelési és engedélyezési eljárásokat, és védeni kell a tudományos intézmények értékét és tekintélyét. Ilyen módon a mezőgazdasági termelők számára biztonságot nyújtunk, hiszen törvényes, biztonságos és megbízható növényvédő szerekre támaszkodhatnak.