Lengvesnės finansavimo procedūros

Kitaip nei dauguma kitų sektorių, žemės ūkio politika yra beveik išimtinai europietiška. ES bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) leidžia Europos ūkininkams daugiau nei 500 mln. vartotojų aprūpinti kokybiškais ir saugiais maisto produktais už prieinamą kainą. Šiaip politikai taip pat tenka svarbus vaidmuo kalbant apie ekonominę plėtrą kaimo vietovėse ir tausų gamtos išteklių naudojimą. ELP frakcija yra įsipareigojusi vykdyti patikimą, tvarią, konkurencingą ir sąžiningą BŽŪP, kad mūsų ūkininkai galėtų daryti tai, ką geriausiai sugeba: gaminti unikalius, europietiškus, aukštos kokybės maisto produktus ir išsaugoti unikalias kaimo vietoves.

Po 2020 m. BŽŪP bus peržiūrėta. Tikime, kad nauja ES žemės ūkio politika tvari ir veiksminga gali būti tik tada, jeigu bus pakankamai finansuojama ir apims naujus metodus. Tačiau BŽŪP nereikia taisyti, nes ji nėra sugedusi. Naująją BŽŪP ir toliau turi palaikyti du ramsčiai: ji turi būti visiškai finansuojama ES lėšomis, garantuojant veiksmingą paramą mūsų ūkininkų pajamoms ir, antra, ji turi būti grindžiama nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų parama, padedančia siekti iškeltų tikslų. Kad ir kokia būtų naujosios BŽŪP struktūra, Europos ūkininkai turi turėti visas galimybes lengviau gauti ES finansavimą ir patirti mažiau biurokratijos.

Mūsų frakcijai svarbiausia padėti jauniems ūkininkams, taip užtikrinant europietiškų maisto produktų gamybos ateitį Ilgalaikių investicijų apsauga nuo kainų svyravimo, kuris kelia grėsmę ūkininkų pajamoms, yra gyvybiškai svarbi priemonė, siekiant paskatinti žemės ūkio veikla užsiimti ir jaunąją kartą.

Maisto produktų gamybos apsaugos priemonės

Be to, Europos ūkininkai turi būti apsaugoti nuo nesąžiningos prekybos maisto tiekimo grandinėje. Daug galios sutelkus pirkėjų rankose, susidarė nelygybė – ūkininkai neturi didelės įtakos rinkai ir yra priversti vykdyti vykdyti mažiau pelningą veiklą, kol galiausiai jie pašalinami iš rinkos. ELP frakcija parengė naują įstatymą, kuris leis ūkininkams drąsiai skųstis, jeigu jie manys, kad pirkėjai užsiima nesąžininga prekyba.

Taip pat turi būti tobulinama pesticidų vertinimo ir leidimų jiems išdavimo tvarka, bei apsaugota mokslo įstaigų svarba ir autoritetas. Tokiu būdu mes galėsime garantuoti ūkininkams, kad jie naudojasi teisėtais, saugiais ir patikimais pesticidais.