Vieglāka piekļuve finansējumam

Atšķirībā no vairākuma citu nozaru, lauksaimniecības politika ir gandrīz tikai un vienīgi eiropiešu pārziņā. ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ļauj Eiropas lauksaimniekiem ražot augstas kvalitātes drošu pārtiku par pieņemamām cenām vairāk nekā 500 miljoniem Eiropā dzīvojošiem patērētājiem. Turklāt tai ir galvenā loma lauku teritoriju ekonomiskajā attīstībā un ilgtspējīgā dabas resursu izmantošanā. ETP grupa ir apņēmusies īstenot stingru, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un taisnīgu KLP, lai mūsu lauksaimnieki varētu darīt to, ko viņi prot vislabāk: ražot mūsu unikālo Eiropas augstas kvalitātes pārtiku un saglabāt mūsu unikālos lauku apvidus.

Pēc 2020. gada KLP tiks pārskatīta. Mēs uzskatām, ka, lai ES lauksaimniecības politika būtu efektīva un ilgtspējīga, tai nepieciešams atbilstošs finansējums un jaunas metodes. Tomēr KLP nav jālabo, jo tā nav sabrukusi. Jaunās KLP pamatā joprojām jābūt diviem pamatprincipiem: pirmkārt, tā ir pilnībā ES finansēta, garantējot efektīvu atbalstu mūsu lauksaimnieku ienākumiem, un otrkārt, lai sasniegtu savus mērķus, tā rēķinās ar atbalstu no valsts un reģionālajām pašvaldībām. Lai kāda būtu jaunās KLP turpmākā struktūra, Eiropas lauksaimniekiem jābūt iespējai vieglāk piekļūt ES finansējumam, samazinot birokrātijas radītos šķēršļus.

Mūsu grupas pamatnostādne ir atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, nodrošinot Eiropas pārtikas ražošanas nākotni. Lai iedrošinātu jauno paaudzi iet lauksaimnieku pēdās, būtiska ir ilgtermiņa ieguldījumu nodrošināšana pret cenu svārstībām, kas apdraud viņu ienākumus.

Pārtikas ražošanas iespēju nodrošināšana lauksaimniekiem

Turklāt Eiropas lauksaimniekiem nepieciešama aizsardzība pret netaisnīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē. Varas koncentrēšana pircēja līmenī ir radījusi neviendabīgu situāciju, kurā lauksaimniekiem tirgū ir maz ietekmes un viņi tiek pakļauti praksei, kas samazina viņu peļņu, līdz viņi tiek izspiesti no tirgus. ETP grupa ir izstrādājusi jaunu likumu, kas ļaus lauksaimniekiem iesniegt sūdzību – konfidenciāli – ja viņi uzskata, ka pircēji tiek iesaistīti netaisnīgā tirdzniecības praksē.

Jāuzlabo pesticīdu novērtēšanas un atļauju piešķiršanas procedūras un jāaizsargā zinātnisko iestāžu vērtība un autoritāte. Tādējādi mēs spēsim lauksaimniekiem sniegt lielāku noteiktību, jo viņi ir atkarīgi no likumīgiem, drošiem un uzticamiem pesticīdiem.