Rahoituksen saamisen helpottaminen

Useimmista muista aloista poiketen maatalouspolitiikka on lähes kokonaan eurooppalaista. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) avulla eurooppalaiset viljelijät pystyvät tuottamaan laadukkaita ja turvallisia elintarvikkeita kohtuullisin hinnoin yli 500 miljoonalle eurooppalaiselle kuluttajalle Sillä on myös keskeinen asema maaseutualueiden taloudellisessa kehityksessä ja luonnonvarojen vastuullisessa käytössä. EPP-ryhmä on sitoutunut vahvaan, vastuulliseen, kilpailukykyiseen ja oikeudenmukaiseen YMP:hen, jotta viljelijämme voivat tehdä sitä, mitä he tekevät parhaiten: tuottaa ainutlaatuisia eurooppalaisia laadukkaita elintarvikkeita ja suojella ainutlaatuisia maaseutualueitamme.

Vuoden 2020 jälkeen YMP:tä tarkistetaan. Meidän mielestämme EU:n uuden maatalouspolitiikan tehokkuus ja vastuullisuus edellyttävät riittävää rahoitusta ja uusia menetelmiä. YMP:tä ei kuitenkaan tarvitse korjata, koska se ei ole rikki. Uuden YMP:n pitää edelleen perustua kahteen pilariin: yhteen täysin EU:n rahoittamaan, jotta voidaan taata viljelijöiden toimiva tulotuki, ja toiseen, jossa hyödynnetään kansallisten ja alueellisten viranomaisten tukea sen tavoitteiden saavuttamiseksi. Uuden YMP:n tulevasta rakenteesta riippumatta eurooppalaisten viljelijöiden on voitava saada EU:n rahoitusta aiempaa helpommin ja vähemmällä byrokratialla.

Ryhmällemme on keskeistä nuorten viljelijöiden tukeminen, jotta eurooppalaisen elintarviketuotannon tulevaisuus voidaan varmistaa. Pitkäaikaisten investointien turvaaminen heidän tulojaan uhkaavilta hintavaihteluilta on olennaisen tärkeää, jotta uutta sukupolvea voidaan kannustaa ryhtymään viljelijöiksi.

Maanviljelijöiden toimintamahdollisuuksien lisääminen elintarviketuotannon turvaamiseksi

Eurooppalaisia viljelijöitä on lisäksi suojeltava hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä elintarvikkeiden toimitusketjussa. Vallan keskittyminen ostajien tasolle on saanut aikaan epätasa-arvoisen tilanteen, jossa viljelijöillä on vain vähän vaikutusvaltaa markkinoilla, ja heihin sovelletaan käytäntöjä, jotka vähentävät heidän katteitaan, kunnes heidän on lähdettävä markkinoilta. EPP-ryhmä on valmistellut uutta lakia, jonka nojalla viljelijät voivat valittaa – luottamuksellisesti – jos he katsovat, että ostajat käyttävät hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä.

Torjunta-aineiden arviointi- ja lupamenettelyjä on parannettava, ja tieteellisten laitosten arvo ja arvovalta säilytettävä. Siten pystymme takaamaan viljelijöille varmuuden, että he käyttävät laillisia, turvallisia ja luotettavia torjunta-aineita.