Ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των λοιπών κλάδων, η γεωργική πολιτική είναι σχεδόν αποκλειστικά ευρωπαϊκή. Η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ (ΚΓΠ) επιτρέπει στους ευρωπαίους αγρότες να παράγουν υψηλής ποιότητας και ασφαλή τρόφιμα σε προσιτές τιμές για πάνω από 500 εκατομμύρια ευρωπαίους καταναλωτές. Παίζει, επίσης, βασικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ δεσμεύεται για μια ισχυρή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και δίκαιη ΚΓΠ, ώστε οι αγρότες μας να μπορούν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα: να παράγουν μοναδικά ευρωπαϊκά τρόφιμα υψηλής ποιότητας και να προστατεύουν τις μοναδικές αγροτικές περιοχές μας.

Μετά το 2020, η ΚΓΠ θα αποτελέσει αντικείμενο επανεξέτασης. Πιστεύουμε ότι η νέα γεωργική πολιτική της ΕΕ χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση και νέες μεθόδους για να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη. Ωστόσο, η ΚΓΠ δεν χρειάζεται τροποποίηση εφόσον δεν είναι ελλιπής. Η νέα ΚΓΠ πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: ο πρώτος θα χρηματοδοτείται πλήρως από την ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική στήριξη των εισοδημάτων των αγροτών και ο δεύτερος θα στηρίζεται από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές για την επίτευξη των στόχων του. Ανεξάρτητα από τη μελλοντική αρχιτεκτονική της νέας ΚΓΠ, οι ευρωπαίοι αγρότες πρέπει να αποκτούν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ με ευκολότερο τρόπο και με λιγότερη γραφειοκρατία.

Η στήριξη των νέων αγροτών με σκοπό τη διασφάλιση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων είναι καθοριστικής σημασίας για την ομάδα μας. Η διασφάλιση μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε σχέση με τις διακυμάνσεις των τιμών που απειλούν το εισόδημά τους είναι ζωτικής σημασίας για να ενθαρρυνθούν οι νέοι και να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό κλάδο.

Ενδυνάμωση των αγροτών για τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων

Επιπλέον, οι ευρωπαίοι αγρότες χρειάζονται προστασία από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η συγκέντρωση ισχύος σε επίπεδο αγοραστών έχει οδηγήσει σε μια ανομοιογενή κατάσταση στην οποία οι αγρότες έχουν ελάχιστη επιρροή στην αγορά και υπόκεινται σε πρακτικές που μειώνουν τα περιθώρια κέρδους τους, έως ότου απομακρυνθούν από την αγορά. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ εργάστηκε πάνω σε ένα νέο νόμο που θα επιτρέπει στους αγρότες να διαμαρτύρονται - με αξιοπιστία - όταν πιστεύουν ότι οι αγοραστές συμμετέχουν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να βελτιωθούν και να διασφαλιστούν η αξία και το κύρος των επιστημονικών ιδρυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους αγρότες τη βεβαιότητα ότι βασίζονται σε νόμιμα, ασφαλή και αξιόπιστα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Στήριξη προς τους αγρότες