Eenvoudiger toegang tot financiering

In tegenstelling tot de meeste andere sectoren is het landbouwbeleid bijna uitsluitend Europees gereguleerd. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU stelt Europese boeren in de gelegenheid om tegen betaalbare prijzen veilige voedingsproducten van goede kwaliteit te leveren aan meer dan 500 miljoen Europese consumenten. Verder speelt het een fundamentele rol in de economische ontwikkeling van plattelandsgebieden en in het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De EVP-Fractie steunt een krachtig, duurzaam, competitief en eerlijk GLB zodat onze landbouwers kunnen doen wat zij het best doen: onze unieke Europese voedingsproducten van topkwaliteit produceren en onze unieke plattelandsgebieden beschermen.

Na 2020 zal het GLB worden herzien. Wij zijn van mening dat het nieuwe landbouwbeleid van de EU passende financiering en nieuwe methodes nodig heeft om efficiënt en duurzaam te zijn. Dat betekent echter niet dat er grote wijzigingen in het GLB moeten worden doorgevoerd. Wat niet kapot is, hoeft niet te worden gerepareerd. Het nieuwe GLB moet blijven steunen op twee pijlers: één die volledig door de EU wordt gefinancierd om een efficiënte ondersteuning van de inkomsten van onze landbouwers te verzekeren en een tweede die voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen een beroep doet op financiële steun van de nationale en regionale overheden. Wat de toekomstige architectuur van het nieuwe GLB ook is, Europese boeren moeten eenvoudiger en met minder bureaucratie toegang krijgen tot de EU-subsidies.

Steun voor jonge boeren om de toekomst van de Europese voedingsproductie veilig te stellen staat voor onze Fractie voorop. Bescherming van langetermijninvesteringen tegen de prijsschommelingen die hun inkomsten bedreigen is van fundamenteel belang om de nieuwe generatie aan te moedigen het landbouwvak in te gaan.

Boeren sterker maken om de voedingsproductie veilig te stellen

Daarnaast moeten Europese boeren bescherming krijgen tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen. De concentratie van macht op het niveau van de kopers heeft tot ongelijke situaties geleid waarin boeren weinig of geen invloed hebben op de marktprijzen en zich moeten onderwerpen aan prakijken waarbij hun marges net zolang worden uitgehold totdat zij uit de markt worden gestoten. De EVP-Fractie werkt aan een nieuwe wet die landbouwers in staat stelt - in vertrouwen - te klagen als zij het gevoel hebben dat hun kopers oneerlijke handelspraktijken voeren.

De beoordelings- en toelatingsprocedures voor pesticides moeten worden verbeterd en de waarde en autoriteit van wetenschappelijke instellingen moet worden veiliggesteld. Op die manier kunnen wij onze boeren de zekerheid verschaffen dat zij te maken hebben met legale, veilige en betrouwbare pesticides.