Lažji dostop do finančnih sredstev

Za razliko od večine drugih sektorjev je kmetijska politika je skoraj izključno evropska. Skupna kmetijska politika (SKP) EU omogoča evropskim kmetom proizvodnjo visokokakovostne in varne hrane po dostopnih cenah za več kot 500 milijonov evropskih potrošnikov. Ima tudi ključno vlogo v gospodarskem razvoju podeželja in pri trajnostni rabi naravnih virov. Skupina ELS je zavezana odločni, trajnostni, konkurenčni in pravični skupni kmetijski politiki, da bodo naši kmetje lahko delali, kar delajo najbolje: proizvajali našo edinstveno evropsko visokokakovostno hrano in ohranjali naše edinstveno podeželje.

SKP bo po letu 2020 pregledana. Menimo, da je treba novi kmetijski politiki EU za zagotovitev njene učinkovitosti in trajnosti dodeliti ustrezna finančna sredstva in določiti nove metode. Vendar pa SKP ni treba popraviti, saj se ni pokvarila. SKP mora še naprej temeljiti na dveh stebrih: prvem, ki ga v celoti financira EU in je namenjen zagotavljanju učinkovite podpore za dohodke naših kmetov, ter drugem, ki se pri doseganju njenih ciljev zanaša na podporo nacionalnih in regionalnih organov. Evropskim kmetom je treba ne glede na prihodnjo zasnovo SKP omogočiti dostop do finančnih sredstev, ki bo lažji in z manj birokracije.

Za zagotovitev prihodnosti evropske proizvodnje hrane je za našo skupino ključna podpora za mlade kmete. Za zavarovanje dolgoročnih naložb pred nihanjem cen, ki ogroža njihovo donosnost, je ključno spodbujati mlade generacije, da prevzamejo kmetije.

Krepitev vloge kmetov za zaščito proizvodnje hrane

Evropske kmete je treba zaščititi tudi pred nepoštenimi trgovinskimi praksami v verigi preskrbe s hrano. Koncentracija moči na ravni kupcev je povzročila neenakost, pri čemer imajo kmetje na trgu majhen vpliv, zanje pa se uporabljajo prakse, ki znižujejo njihovo razliko v ceni, dokler niso izgnani s trga. Skupina ELS si je prizadevala za nov zakon, ki bo kmetom omogočal zaupno pritožbo, če bodo menili, da kupci sodelujejo pri nepoštenih trgovinskih praksah.

Izboljšati bi bilo treba postopke za oceno in odobritev pesticidov ter zaščititi ugled in avtoriteto znanstvenih ustanov. Tako bomo lahko kmetom zagotovili gotovost, saj so odvisni od dovoljenih, varnih in zanesljivih pesticidov.