Vedoucí představitelé EPP, S&D, Obnovme Evropu, Zelených/EFA a ECR vyzývají EUCO k plnění úkolů v souvislosti s Ukrajinou

31.01.2024 12:31

Vedoucí představitelé EPP, S&D, Obnovme Evropu, Zelených/EFA a ECR vyzývají EUCO k plnění úkolů v souvislosti s Ukrajinou

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Skupina EPP, skupina S&D, Obnovme Evropu, Zelení/EFA a loga ECR

Před zítřejším mimořádným zasedáním Evropské rady v Bruselu vedoucí představitelé pěti politických skupin v Evropském parlamentu znovu vyzývají k financování pomoci Ukrajině. Manfred Weber, předseda skupiny EPP, Iratxe Garcia Pérezová, předsedkyně skupiny S&D, Valérie Hayerová, předsedkyně skupiny Obnovme Evropu, Terry Reintke a Philippe Lamberts, spolupředsedové skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance, a Ryszard Antoni Legutko a Nicola Procaccini, spolupředsedové skupiny ECR, ve společném prohlášení vyzývají hlavy států a vlád, aby se urychleně dohodly na hospodářské a finanční podpoře navrhované v rámci nástroje pro Ukrajinu. Úplné znění prohlášení naleznete níže.

"Ukrajina od 24. února 2022 statečně brání svůj lid a své území před nevyprovokovanou, neoprávněnou a nezákonnou agresivní válkou ze strany Ruska. Tento zločin agrese, který začal před deseti lety, je brutálním útokem proti pokojnému životu našich ukrajinských sousedů a závažným porušením mezinárodního práva. Navíc ohrožuje bezpečnost, stabilitu, demokracii a prosperitu celého evropského kontinentu. EU právem ujistila Ukrajinu o své plné a neochvějné podpoře jejího legitimního práva na sebeobranu podle článku 51 Charty OSN, nadále pracuje na zajištění účinné a udržitelné dlouhodobé vojenské podpory Ukrajiny a rozhodla se zahájit s Ukrajinou přístupová jednání. Zítřejší mimořádné zasedání hlav států a předsedů vlád EU je zásadní příležitostí k tomu, aby se prohlášení proměnila v činy.

Evropský parlament vyjádřil svou pevnou solidaritu s ukrajinským lidem v nesčetných usneseních. Podpora EU se rovněž promítla do poskytnutí humanitární a nouzové pomoci, rozpočtové podpory, makrofinanční pomoci a vojenské pomoci ve výši více než 80 miliard EUR.

Téměř dva roky po zahájení ruské útočné války zažili Ukrajinci zkázu, ztráty na životech a domovech i lidské utrpení v neúnosné míře. Ukrajinci nicméně nadále prokazují pozoruhodnou odvahu a houževnatost v boji za své právo na svobodu a osobní bezpečí a za dodržování svých základních svobod a demokratických a lidských práv. Proto musí být naše odhodlání přispět k udržení víry ukrajinského lidu v lepší evropskou budoucnost jeho země stejně pevné a neochvějné.

Rusko nejeví žádné známky toho, že by se chystalo zastavit svou agresivní válku proti Ukrajině. Proto ani EU nesmí projevit žádné známky toho, že by přestala Ukrajinu podporovat. Ti, kdo pochybují o našem odhodlání a podkopávají naši jednotu, musí dokázat, že se mýlí.

My, předsedové hlavních politických skupin v Evropském parlamentu, jednotně vyzýváme všechny hlavy států a předsedy vlád EU, kteří se sejdou na zítřejším mimořádném zasedání Evropské rady, aby přijali rozhodnutí, jež jsou nezbytná k tomu, aby bylo možné čelit mimořádným výzvám, které jsou před Ukrajinu postaveny. Naléhavě vyzýváme Evropskou radu a členské státy, aby dostály svým slibům, zajistily účinnou a udržitelnou dlouhodobou vojenskou podporu Ukrajině a zvýšily úsilí o dodání munice a vojenské podpory, kterou ukrajinské obranné síly tak naléhavě potřebují. Očekáváme, že se Evropská rada dohodne na hospodářské a finanční podpoře navrhované v rámci nástroje pro Ukrajinu, která pomůže Ukrajině zachovat základní služby pro její občany, jako jsou školy, nemocnice a sociální zabezpečení, a podpoří hospodářskou a sociální obnovu a rekonstrukci země. Další odklady nebo každoroční veto nepřipadají v úvahu.

Evropská unie se zrodila na základě zkušeností získaných z devastace způsobené druhou světovou válkou. Proti devastaci způsobené Ruskem na Ukrajině musí dnes EU znovu prokázat svou solidaritu a schopnost jednat."

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 178 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace