Co nabízíme

Naše pětiměsíční stáže jsou unikátní příležitostí zjistit, jak funguje Evropský parlament. Stážisté mají možnost zúčastnit se jednoho plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na práci stážistů dohlíží poradce z našeho sekretariátu.

Nabízíme pětiměsíční stáže pro občany EU a uchazeče z přidružených a kandidátských zemí. Výjimečně může být stáž poskytnuta omezenému počtu státních příslušníků jiných zemí.

Podporujeme rovné příležitosti a přihlášky mladých lidí s postižením.

Finanční podpora

Stážisté pobírají měsíční příspěvek ve výši 1 300 EUR na pokrytí svých životních nákladů v Bruselu. Proplácíme rovněž cestovní výdaje a výdaje na ubytování ve Štrasburku.

Poslanecký klub ELS hradí úrazové pojištění. Stážisté však musí před zahájením stáže předložit potvrzení o zdravotním pojištění.

Kdo se může přihlásit

Uchazeči o placenou stáž musí splnit tyto podmínky:

  • Být státním příslušníkem některého členského státu Evropské unie či přidružené nebo kandidátské země;
  • Mít ukončené vysokoškolské vzdělání nebo ukončené tři roky studia (alespoň šest semestrů) na vysoké škole či odpovídající vysokoškolské instituci nebo předložit potvrzení vydané vysokou školou, v němž se uvádí, že stáž je povinnou součástí studia;
  • Mít velmi dobrou znalost dvou úředních jazyků EU, z nichž jeden by měl být jedním z pracovních jazyků EU, tj. angličtina, francouzština nebo němčina (nejméně na úrovni B2);
  • Uchazeč se doposud neúčastnil žádné placené stáže v institucích EU ani nebyl po ukončení studií v placeném pracovním poměru.
Jak se přihlásit

V případě zájmu o naši stáž vyplňte tento online formulář.

Důležitá poznámka: připravte si dopředu dokumenty, jako jsou doporučující dopisy či kopie diplomů. Detaily naleznete v popisu stáží.

Více informací týkající se stáží při poslaneckém klubu ELS se dočtete v těchto pravidlech.

Otevřená pozice

REF.
JOB DESCRIPTION
DEADLINE
REF. 2019/STG/Photo/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019
REF. 2019/STG/SM/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019
REF. 2019/STG/ICT/1
GRADE Trainee
JOB DESCRIPTION
DEADLINE 15.07.2019

Síť mladých poslanců

Naše Young Member’s Network (YMN) založila vlastní Program Erasmus pro mladé poslance, jehož dvěma hlavními cíli je: sbližovat národní a evropské politiky a vytvářet síť mladých politiků spolupracujících na vytváření evropské budoucnosti.

Program Erasmus pro mladé poslance umožňuje mladým poslancům ze stran ELS zjistit na vlastní kůži, jak funguje Evropský parlament a jak je připravována evropská legislativa. Během jednoho týdne v Bruselu účastníci programu spolupracují s mladými poslanci Evropského parlamentu v tématech spojených s jejich každodenní činností. Účastní se zasedání poslaneckého klubu, výborů parlamentu a plenárních zasedání. Setkávají se s lidmi utvářejícími veřejné mínění, lidmi s rozhodovacími pravomocemi, voliči a novináři. Tento program představuje unikátní příležitost sdílet nápady a rozvíjet osobní vztahy.

Pokud se chcete do programu přihlásit, pošlete nám email na epp-youngmembers@europarl.europa.eu a my se s vámi spojíme.

Síť mladých členů poslaneckého klubu ELS uhradí vaše cestovní náklady a náklady na ubytování.

2 usmívající se ženy, které se dívají na obrazovku noteboku

Výzkumný grant

Cílem našeho grantového programu je pomoci výzkumníkům rozšířit jejich výzkum historie, role a dopadu křesťanské demokracie na proces evropské integrace. Grant vypisovaný jednou ročně umožňuje přístup k primárním zdrojům v historických archivech Evropské unie ve Florencii, archivech poslaneckého klubu ELS v Bruselu a/nebo archivech Nadace Konrada Adenauera Sankt Augustinu poblíž Bonnu.

V případě zájmu si připravte přihlášku do konce května a my vám oznámíme, zda jste byli úspěšní do konce července. Úspěšní kandidáti obdrží k uhrazení výdajů spojených s přístupem k primárním zdrojům výzkumný grant ve výši 5000 EUR.

Více o našem každoročním grantu se dozvíte zde Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

Detail barevných papírových organizátorů v zásuvce