Бюджет, земеделие и регионално финансиране

Изграждане на конкурентоспособна и ориентирана към бъдещето Европа

Нашата работна група за бюджета и структурните политики работи за бюджет, с който Европа ще стане по-конкурентоспособна и ориентирана към бъдещето, като насърчава ефективното и ефикасно използване на парите на данъкоплатците, за да постигне най-добрите резултати за парите на ЕС. Групата на ЕНП успешно е настоявала за по-опростени финансови и административни правила за облекчаване на тежестта за земеделските стопани, за малките и средни предприятия (МСП), за местните и регионалните органи, както и за всички останали, които се ползват от финансиране от ЕС.

Неизменно сме подкрепяли МСП при всяко законодателство, което ги засяга, по-специално що се отнася до бюджетните средства. Благодарение на промяна в правилата европейските земеделски стопани ще имат по-лесен достъп до финансиране от ЕС. Нашите евродепутати подкрепиха мерки за прекратяване на фалшифицирането на меда и подкрепиха рамка от правила, позволяващи устойчив риболов в Северно море.

Председател

Siegfried MUREŞAN

Комисии в тази Работна група

Бюджетен контрол

По-добро съотношение между качество и разходи за данъкоплатците Комисията отговаря за контрола на изпълнението на бюджета на ЕС, като гарантира, че Съюзът изразходва добре парите на данъкоплатците. Тя разглежда случаи на  измами и н...

Бюджети

Бюджет, който отразява приоритетите на ЕС Нашите приоритети за бюджета са много ясни: засилване на конкурентоспособността, защита на уязвимите, укрепване на отбраната и сигурността в ЕС, стабилизиране на непосредствените ни съседи и гарантиране на нашето развитие по приобщаващ и уст...

Земеделие и развитие на селските райони

Подпомагане на земеделските стопани и защита на продоволствената сигурност В допълнение към законодателната си работа ...

Регионално развитие

Насърчаване на сближаването и икономическото развитие Комисията по регионално развитие отговаря също така за оценката на въздействието на други политики на ЕС върху икономическото и социалното сближаване, за да гарантира, че ...

Рибно стопанство

Опростен и устойчив риболов Политиката в областта на рибарството трябва да съчетава интересите на широк кръг от заинтересовани страни, като същевременно гарантира дългосрочната жизнеспособност на морската околна среда и рибните запаси,...

Свързано становище

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

Related Position Papers

No result

Контакт