Как го осъществяваме

Обединяваме десноцентристките политици, които сте избрали във всяка държава членка. Членове на ЕП от всяка държава образуват национални делегации, които заседават в нашата политическа Група. Вашата делегация ще представи националната Ви гледна точка спрямо политиките и изборите, направени от Групата на ЕНП като цяло.

Вижте как избраните от Вас евродепутати представляват Вашите интереси по въпроси от законодателството и политиката на европейско ниво.

Евродепутати на заседание на Групата на ЕНП

Как работим на практика

Нашата Група заседава преди всяко пленарно заседание, за да координира позицията си по всяка тема в дневния ред на Европейския парламент и как ще се гласува по нея. Преди това обаче се извършва много подготвителна работа на равнище комисии и делегации, за да се определи оптималната политика, като се вземат предвид много гледни точки. За да осигурим съгласуваността на нашите политики, подготвяме работата с помощта на четири работни групи, всяка от които обхваща няколко комисии. Избраните от Вас членове на ЕП заседават в една или повече от тези работни групи. Много от тях заемат позиции в управленските структури на Групата.