committee

Обществено здраве

Да превърнем общественото здраве в европейски приоритет.

Непрекъснато сме призовавали за създаването на Европейски здравен съюз, който да носи реални ползи за гражданите на ЕС. Този подкомитет ни помага да се доближим до тази цел.

Фокусираме се върху укрепването на политиките на ЕС в областта на здравеопазването, недостига на лекарства и медицински изделия, лечението и превенцията на заболяванията, устойчивостта на веригата за доставки и трансграничното сътрудничество, за да подготвим по-добре ЕС за бъдещи здравни кризи.

От решаващо значение е също така да се гарантира, че европейските пациенти имат достъп до лекарства на достъпни цени и могат да се движат свободно в ЕС.

Контролираме и работата на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията.

Подкомитетът се занимава с незаконодателни досиета. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните продължава да отговаря за разглеждането на законодателните предложения и гласуването.

Лекар държи стетоскоп с фокус върху обект

Друго свързано съдържание