committee

Сигурност и отбрана

Поддържане на стабилността в съседните на ЕС държави

На практика тази комисия подпомага Комисията по външни работи по въпроси, свързани с Общата външна политика и политика на сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана. Тя отговаря за отчитането на отговорните лица, вземащи решения в областта на сигурността и отбраната. Тя също така подкрепя приноса на ЕС за поддържане на мира и стабилността на Балканите, в Южен Кавказ, Африка и Близкия изток.

Този подкомитет се занимава предимно с военни и отбранителни въпроси.

Подкрепа за Европейския съюз за отбрана

Групата на ЕНП никога не се отказва от исканията си към институциите на ЕС и държавите членки да изпълнят ангажиментите си за повишаване на сигурността на европейските граждани. Вярваме, че държавите-членки на ЕС трябва да се възползват от синергичните ефекти, произтичащи от засиленото сътрудничество и координация в областта на отбраната. В края на краищата, за да осигурим мира, трябва да сме готови да действаме бързо, решително и категорично, а това ще стане най-добре в рамките на един бъдещ Европейски съюз по отбрана.

Ние настоявахме усилено за създаването на Европейски отбранителен съюз, в който държавите-членки да се съгласуват стратегически и да споделят общо разбиране за заплахите, за да развият съвместни способности за осведоменост за ситуацията. Изготвихме проект за бъдещото му функциониране и продължаваме да настояваме за пътна карта с реалистични и практични стъпки към създаването му. Осигурихме също така 500 млн. евро финансиране от ЕС за съвместни изследвания и разработки в областта на отбраната.

Близък план на ръка, държаща оръжие

Друго свързано съдържание