Междукултурен диалог

Религиозните институции играят основна роля при разрешаването на конфликти и допринасят за социалния мир, като спомагат за създаването, комуникацията и защитата на обществените ценности. Те упражняват в значителна степен пряко и непряко влияние върху обществото; когато говорим за църкви, говорим и за стотиците милиони вярващи.

Като политическа група ние трябва да разберем мислите и дейностите на различни религиозни организации по въпроси като социалните напрежения, миграцията и образованието. Трябва да работим заедно с представителите на религиозните групи, като взаимно отчитаме своята независимост. Ние сме единствената политическа група в Европейския парламент с дългогодишен диалог с православието, католицизма, протестантството, исляма и юдаизма.

Нектариос Йоану, представител на православните църкви в Европейския съюз, разговаря с Емануел Пизани, директор на Института за науки и теологии на религиите в Католическия институт в Париж


Свободата на вероизповеданието е основно право. Вярваме, че трябва да защитаваме това право и открито да обсъждаме свързаните с него въпроси. Трябва да потърсим възможности за диалог и сътрудничество със съответните религиозни общности.

В годишните ни конференции за религиозния диалог участват няколкостотин души, включително членове на ЕП, религиозни водачи, правителствени представители, неправителствени организации, гости и представители на заинтересованата общественост. Те обсъждат актуални въпроси, свързани с междукултурния диалог и диалога между религията и политиката.

Освен това ние непрекъснато разширяваме нашите контакти с високо ценени специалисти от църквите чрез други публични и вътрешни срещи.

Interreligious Dialogue News