Последни новини 

Група на ЕНП
В Европейския парламент

Нашият ангажимент за силна Европа

Семейството на ЕНП оформи историята на европейската интеграция. Днес, когато Европа отново е изправена пред предизвикателства, ние продължаваме да почитаме това наследство, като оставаме верни на нашите убеждения: Обединена Европа, основана на ценностите на човешкото достойнство, свободата, човешките права, върховенството на закона, солидарността и субсидиарността.

Ние сме за една уверена Европа, която се гордее с Изтока, както и със Запада си, с най-малката, както и с най-голямата си страна. Ние сме за една амбициозна Европа, която да защитава и пази нашите ценности, да създава възможности и дава права на европейците.

Нашата позиция за