Conference on the Future of Europe

Time to organise a convention to prepare Europe's future

Групата на ЕНП е най-голямата и най-старата група в Европейския парламент. Като дясноцентристка група ние се стремим към създаването на силна и самоуверена Европа, която да е в услуга на своите граждани. Нашата цел е да създадем по-конкурентна и демократична Европа, където хората да изграждат живота, който искат.

Бъдете информирани

A hacker working on a computer
новини 13.05.2022 - 7:54
news 13.05.2022 - 7:54
ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ВЪНШНИ РАБОТИ ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ

EU seals deal on stronger cyber resilience

“This new law increases the much-needed EU-wide cooperation against the growing threat to our security and economy”, dec...

foreign policy
новини 12.05.2022 - 9:48
news 12.05.2022 - 9:48
ВЪНШНИ РАБОТИ

EU needs to improve its ability to act in foreign policy

The European Union urgently needs to improve its ability to act in foreign, security and...

Sexual violence
новини 05.05.2022 - 12:30
news 05.05.2022 - 12:30
ВЪНШНИ РАБОТИ ПРАВНИ И ВЪТРЕШНИ ВЪПРОСИ

Ukraine: Russian atrocities mustn’t go unpunished

"Sexual violence is not a weapon of war, but a horrendous violation of women's dignity. It is...

Middle Eastern woman tracking and trading stocks using laptop and desktop computer.
новини 11.05.2022 - 10:22
news 11.05.2022 - 10:22
ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА

Help companies avoid the risk of bankruptcy

“Businesses should stop financing themselves on debt only and putting their health at risk. There is an urgent n...

Предстоящата седмица

No result

News from your local MEPs

Girl with father pointing into the distance
Manfred WEBER Председател на Групата на ЕНП Paulo RANGEL Заместник-председател на Групата на ЕНП
Група на ЕНП
В Европейския парламент

Кажете си мнението за бъдещето на Европа

Европейците могат да се гордеят с постиженията си. Станахме свидетели на най-дългия период на мир, създадохме и консолидирахме демокрации там, където някога имаше комунистически и фашистки режими, подобрихме системите си за социално подпомагане, справихме се с икономическите предизвикателства, създавайки милиони работни места, и зададохме еталон за световните стандарти в областта на опазването на околната среда.

Както и в миналото, групата на ЕНП ще продължи да бъде в авангарда на бъдещето на Европа. Вярваме в една силна и обединена Европа и искаме да я направим по-добра за бъдещите поколения.

Присъединете се към нас и имайте думата за бъдещето на Европа.

Зад какво заставаме

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Правосъдие и вътрешни работи

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Икономика, работни места и околна среда

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ