Свържете се с нас

Дали става въпрос за нашите схващания, нашите кампании или желанието Ви да разберете кой представлява Вашия регион в Европейския парламент, ще се радваме да се свържете с нас. А може би имате важен въпрос за Манфред Вебер. От каквото и да се нуждаете, можете да се свържете с нас чрез електронната поща или телефона, да ни пишете или да използвате социалните мрежи.

Представителства на Групата на ЕНП в държавите- членки

Групата на ЕНП има няколко информационни бюра в Европейския съюз, които осъществяват тясна връзка с евродепутатите от Групата на ЕНП и националните органи в съответната държава. Те обменят информация за дейностите на групата и я информират за националните въпроси, които могат да окажат влияние върху дейностите на членовете ѝ.