committee

Рибно стопанство

Опростен и устойчив риболов

Групата на ЕНП има за цел да опазва околната среда, като същевременно подкрепя рибарите, техния поминък и продоволствената сигурност в Европа.

Секторът на рибарството в ЕС доказа стратегическото си значение по време на Брексит, на пандемията от COVID-19 и съвсем наскоро на войната в Украйна. Той играе решаваща роля за гарантиране на продоволствената сигурност и самодостатъчност в Европа и намаляване на разхищението на храни.

Застъпваме се за консултации със заинтересованите страни и за всеобхватни оценки на социално-икономическото въздействие за всички мерки, които засягат рибарите и техния поминък. Групата на ЕНП поставя акцент върху приспособяването на мерките към специфичните нужди на всеки вид риболов, като насърчава гъвкавостта в сектора, запазвайки същевременно основната му цел: устойчивостта на рибните ресурси.

Мъж с рибарски принадлежности стои на траулера си

Друго свързано съдържание