committee

Култура и образование

Подобряване на европейските знания и култура

Нейният обхват е доста широк, тъй като разглежда въпроси, свързани с аудиовизуалната политика, културните и образователните аспекти на информационното общество, политиката за младежта и развитието на политиката в областта на спорта и свободното време, както и информационната и медийната политика.

Групата на ЕНП иска да засили основната цел на ЕС: да обединява хората. Нашата инициатива DiscoverEU, която стартира през 2018 г., вече направи значителна инвестиция в бъдещето на Европа, като предостави безплатен билет на 15 000 младежи, навършили 18 години, за да им позволи да открият нашия континент с влак.

Подкрепяме също така всички проекти на Европейския парламент, насочени към подобряване на европейските знания и култура, включително програмата "Еразъм+"за образование, обучение, младеж и спорт; инициативата "Творческа Европа", която подкрепя културния и творческия сектор на Европа; и програмата "Европа за гражданите".

Младо момче, стоящо със съучениците си, вдига ръка

Друго свързано съдържание