Мисия


  • Да работим в полза на всички европейци, за да изградим по-амбициозна и по-уверена Европа, в която всеки има равни възможности да успее; да защитаваме Обединена Европа, която зачита субсидиарността, без противоречие между европейската, националната и местната идентичност.

  • Да поставим хората в центъра на европейския проект, като укрепим европейската демокрация и засилим отчетността на нейните институции; защитата на европейския начин на живот, застъпничеството за Обединена Европа, основана на ценности като човешкото достойнство, свободата, солидарността, зачитането на правата на човека и върховенството на закона.

Визия


Единна Европа, в която всеки човек може да реализира пълния си потенциал. По-справедлива, по-конкурентна и демократична Европа, в която хората пътуват, работят, правят бизнес, инвестират, учат един от друг, купуват, продават, сътрудничат си. Уверена в себе си Европа, която признава уникалната си история и наследство и защитава своя начин на живот. Силна Европа, която е готова да тежи на мястото си в световен мащаб.

Ценности


  1. Оценяваме човешкото достойнство, свободата и отговорността, равенството и справедливостта, солидарността и субсидиарността. Признаваме юдейско-християнските ценносит като наша основа и сме ангажирани да защитаваме свободата на религията по целия свят.

  2. Защитаваме представителната демокрация, разделението на властта, правата на човека и върховенството на закона, противопоставяйки се на всякакви форми на тоталитаризъм, от всякакъв идеологически произход.

  3. Застъпваме се за справедливо общество, което да осигурява равни възможности и защитава интересите на бъдещите поколения. Застъпваме се за социална пазарна икономика, основана на свобода, отговорност и справедливост, която насърчава частното предприемачество, прегръща икономическия просперитет и не изоставя никой.

  4. Вярваме в отговорното управление на природните ресурси, което подсигурява нуждите и подобрява условията на живот за всички, като гарантира устойчиво развитие, което съхранява нашата планета за бъдещите поколения. Насърчаваме новите технологии, научните изследвания и иновации, насочени към подобряване на качеството на живот.