Poslanska skupina ELS
V Evropskem parlamentu

Naša predanost močni Evropi

Družina ELS je oblikovala zgodbo o evropski integraciji. Danes, ko se Evropa spet sooča z izzivi, še naprej spoštujemo to zapuščino tako, da ostajamo zvesti našim prepričanjem: združeni Evropi, ki temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, človekovih pravic, pravne države, solidarnosti in načelu subsidiarnosti.

Zavzemamo se za samozavestno Evropo, ki je ponosna na svoj vzhod kot tudi na svoj zahod, kakor tudi na svoje najmanjše in največje države. Stojimo za ambiciozno Evropo, ki ščiti, ohranja naše vrednote, ustvarja priložnosti in krepi Evropejce.

Naše stališče

Economy, jobs & environment working group image

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Legal & home affairs working group image

Pravne in notranje zadeve

Budget, agriculture and regional funding working group image

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Foreign affairs working group image

Urejanje zunanjih zadev