Poslanstvo


  • Delati v korist vseh Evropejcev, da bi zgradili bolj ambiciozno in bolj samozavestno Evropo, kjer ima vsakdo enake možnosti za uspeh; braniti združeno Evropo, ki spoštuje subsidiarnost, brez protislovja med evropskimi, nacionalnimi in lokalnimi identitetami.

  • Postaviti ljudi v osrčje evropskega projekta, krepiti evropsko demokracijo in odgovornost njenih institucij; zagovarjanje evropskega načina življenja in združeno Evropo, ki temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, solidarnosti, spoštovanja človekovih pravic in pravne države.

Vizija


Združena Evropa, v kateri vsak posameznik lahko uresniči svoj polni potencial. Pravičnejša, bolj konkurenčna in demokratična Evropa, kjer ljudje potujejo, delajo, poslujejo, vlagajo, se učijo drug od drugega, kupujejo, prodajajo in sodelujejo. Samozavestna Evropa, ki prepozna svojo edinstveno zgodovino in dediščino ter brani svoj način življenja. Močna Evropa, ki je pripravljena udariti nad svojo težo po vsem svetu.

Vrednote


  1. Cenimo človeško dostojanstvo, svobodo in odgovornost, enakost in pravičnost, solidarnost in subsidiarnost. Krščansko-judovske vrednote priznavamo kot našo osnovo in se zavzemamo za zaščito svobode veroizpovedi po vsem svetu.

  2. Zagovarjamo predstavniško demokracijo, ločevanje oblasti, človekove pravice in pravno državo, smo proti kakršni koli obliki totalitarizma, iz katerega koli ideološkega ozadja.

  3. Stojimo za pošteno družbo, ki zagotavlja enake možnosti in varuje legitimne interese prihodnjih generacij. Zavzemamo se za socialno tržno gospodarstvo, ki temelji na svobodi, odgovornosti in poštenosti, ki spodbuja zasebna podjetja, zajema gospodarsko blaginjo in nikogar ne pušča za sabo.

  4. Verjamemo v odgovorno ravnanje z naravnimi viri, ki zagotavlja upravičen porabo in izboljšuje življenjske razmere za vsakogar, hkrati pa zagotavlja trajnostni razvoj, ki varuje naš planet za prihodnje generacije. Spodbujamo nove tehnologije, raziskave in inovacije, katerih namen je izboljšati kakovost življenja.