committee

Razvoj

Vplivanje na razvojno pomoč EU

V praksi je ta odbor pristojen za odločanje o proračunu za porabo pomoči EU ter za nadzor Evropske komisije, Evropske službe za zunanje delovanje in vseh, ki uporabljajo sredstva pomoči EU. Redno sodeluje v političnem dialogu, tako dvostranskem kot tudi z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in medparlamentarnimi forumi, pri čemer spodbuja demokratične vrednote, dobro upravljanje in človekove pravice v državah v razvoju.

Prav tako si močno prizadeva za boljše usklajevanje med državami donatoricami in agencijami, vključno s sporazumi o sodelovanju z državami v razvoju. Skupina EPP je pomagala pri oblikovanju postopkov za nudenje finančne pomoči tretjim državam.

Poleg finančne pomoči

Za skupino EPP mora izkoreninjenje revščine ostati v središču evropske razvojne politike. Prepričani smo, da je treba pomoč usmeriti v najrevnejše države in krhke države, kjer je skrajna revščina zelo razširjena in ima lahko pomoč največji učinek.

Ker pa pomoč sama ne bo ustvarila razvoja, želimo storiti več: spodbujanje miru, človekovih pravic, demokracije, dobrega upravljanja ter trajnostnega družbenega, gospodarskega in okoljskega razvoja so prav tako naše ključne prednostne naloge. Redno smo pozivali h konkretnim ukrepom, s katerimi bi notranje politike EU na področju migracij, trgovine, financ, kmetijstva in okolja uskladili s svetovnimi razvojnimi cilji, kot so razvojni cilji tisočletja Združenih narodov.

Skupina EPP je dala zeleno luč Evropskemu skladu za trajnostni razvoj, katerega cilj je odpraviti temeljne vzroke migracij z zagotavljanjem 3,3 milijarde EUR posojil in jamstev za mobilizacijo 44 milijard EUR zasebnih naložb na tveganih območjih, predvsem v Afriki, pa tudi na Zahodnem Balkanu in Bližnjem vzhodu.

Burkina Faso, ženska z mobilnim telefonom