committee

Razvoj

Oživitev razvojnega sodelovanja EU

V praksi je ta odbor pristojen za odločanje o proračunu EU za humanitarno pomoč in razvojno sodelovanje, spremljanje porabe sredstev EU s strani Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje ter izvajanje politik EU na teh področjih.

Skupina ELS je gonilna sila učinkovitejših in v rezultate usmerjenih partnerstev za povečanje učinka našega razvojnega sodelovanja. Redno sodelujemo v političnem dialogu, tako v dvostranskem kot z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in medparlamentarnimi forumi, ter spodbujamo demokratične vrednote, dobro upravljanje ter človekove pravice v državah v razvoju.

Skupina ELS se zavzema za odmik od vse bolj zastarele miselnosti donatorja in prejemnika k enakopravnim partnerstvom. Ta odmik bi moral obema stranema omogočiti, da sledita svojim interesom, pa tudi opredeliti skupna področja sodelovanja, na katerih lahko medsebojno delujeta. Samo lani je skupina ELS sprejela dokument o stališču o odnosih med EU in Afriko, ki utira pot učinkovitejšemu in vzajemno koristnemu partnerstvu.

Strateške prednostne naloge, ki so vzajemno koristne

Kot skupina ELS menimo, da mora naše razvojno sodelovanje temeljiti na strateških prednostnih nalogah in skupnih interesih z našimi partnerskimi državami. Brez varnosti ni razvoja, zato podpiramo okrepljeno sodelovanje EU z državami v razvoju, da bi spodbudili varnost in stabilnost ter se borili proti razseljevanju.

Kot krščanski demokrati vztrajamo, da lahko v ustreznih pogojih vsakdo prispeva k izboljšanju življenjskih razmer in razvoju svoje skupnosti kot celote. Naše razvojno sodelovanje bi moralo ljudem omogočiti, da to storijo.

Zato je bistveno, da podpiramo dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja ter spodbujamo trgovino, naložbe in ustvarjanje delovnih mest, da bi spodbudili trajnostno gospodarsko rast in zmanjšali revščino. Skupina ELS pozdravlja iniciativo Global Gateway, katere namen je spodbuditi naložbe zasebnega sektorja v infrastrukturo partnerskih držav. To bi moralo biti orodje za preprečevanje geopolitične konkurence v Afriki ter ustvarjanje trgovinskih in naložbenih priložnosti za Evropo. Zavedamo se, da samo javna sredstva evropskih državljanov ne bodo nikoli zadostovala za reševanje glavnih izzivov, s katerimi se soočajo partnerske države. Da bi bilo razvojno sodelovanje EU učinkovitejše, potrebujemo močnejša javno-zasebna partnerstva, prav tako pa bi morali zasebni sektor pritegniti k naložbam, ki bodo prispevale k trajnostni gospodarski rasti in ustvarile razmere, ki bodo koristile vsem, Evropi in njenim partnerskim državam.

Prepričani smo, da bi bilo treba z našim razvojnim sodelovanjem obravnavati temeljne vzroke migracij in tako znatno zmanjšati nedovoljene migracije v Evropo. EU bi morala partnerskim državam pomagati ustvariti priložnosti za njihove državljane, partnerske države pa bi morale izboljšati sodelovanje na področju vračanja in ponovnega sprejema migrantov brez urejenega statusa.

Skupina ELS vse od prvega dne ruske nezakonite vojaške agresije proti Ukrajini vztrajno poziva k okrepitvi humanitarne pomoči EU Ukrajini, zagotavljanju hrane, zatočišč in izobraževanja ter reševanju življenj nedolžnih civilistov. Poleg tega odločno zagovarja potrebo po obravnavi katastrofalnega vpliva ruske vojne proti Ukrajini na države v razvoju, zlasti v zvezi z negotovo preskrbo s hrano. Rusija je kriva za zaostritev svetovne prehranske krize, zaradi katere je 49 držav na robu lakote. Skupina ELS se zavzema za globalni in trajnostni odziv z EU na čelu, da bi olajšali dobavo hrane iz Ukrajine v regije, kjer je preskrba s hrano negotova, ter povečali lokalno proizvodnjo v partnerskih državah in podprli družinske kmetije.

Burkina Faso, ženska z mobilnim telefonom

Ostali povezani dokumenti

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Dodatne informacije

1 / 1