committee

Razvoj

Vplivanje na razvojno pomoč EU

V praksi je ta odbor odgovoren za odločanje o proračunu za porabo pomoči EU ter spremljanje Evropske komisije, Evropske službe za zunanje delovanje in vseh, ki porabljajo sredstva pomoči EU. Redno sodeluje v političnem dialogu, tako v dvostranskem kot z ustreznimi mednarodnimi organizacijami in medparlamentarnimi forumi, ter spodbuja demokratične vrednote, dobro upravljanje in zaščito človekovih pravic v državah v razvoju.

Prizadeva si tudi za boljše usklajevanje med državami darovalkami in agencijami, vključno s sporazumi o sodelovanju z državami v razvoju. Skupina ELS je pripomogla k razvoju postopkov za zagotavljanje finančne pomoči tretjim državam.

Več kot finančna pomoč

Skupina ELS meni, da mora izkoreninjenje revščine ostati v središču evropske razvojne politike. Verjamemo, da mora biti pomoč osredotočena na najrevnejše in nestabilne države, kjer številni živijo v skrajni revščini in kjer lahko ima pomoč največji vpliv.

Ker pa sama pomoč ne bo dovolj za ustvarjanje razvoja, želimo storiti več od tega: naše prednostne naloge so tudi spodbujanje miru, človekovih pravic, demokracije, dobrega upravljanja, pa tudi trajnostnega socialnega, ekonomskega in okoljskega razvoja. Redno pozivamo k sprejemu konkretnih ukrepov za uresničitev notranjih politik EU o migracijah, trgovini, financah, kmetijstvu in okolju, ki so združljivi s cilji globalnega razvoja, kot so razvojni cilji tisočletja Združenih narodov.

Skupina ELS je podprla Evropski sklad za trajnostni razvoj, ki si prizadeva odpraviti temeljne vzroke za migracije z zagotovitvijo 3,3 milijarde EUR v obliki posojil in garancij, da bi mobilizirali 44 milijard EUR zasebnih naložb na tveganih območjih, predvsem v Afriki, pa tudi na Zahodnem Balkanu in Bližnjem vzhodu.