committee

Človekove pravice

Človekove pravice v ospredju politike

Evropska unija je zavezana podpirati demokracijo in človekove pravice v svojih zunanjih odnosih v skladu s svojimi temeljnimi načeli svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države. Ta pododbor je odgovoren za pomoč Odboru za zunanje zadeve pri vprašanjih človekovih pravic, zaščite manjšin in spodbujanja demokratičnih vrednot v tretjih državah v Evropi in zunaj nje.

Spodbujanje človekovih pravic

Pododbor je zadolžen za spremljanje posebnih dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah, ki jih je EU vzpostavila s tretjimi državami. Vsako leto pošlje delegacije v kraje v Evropi in zunaj nje, da bi spremljale stanje človekovih pravic na terenu in sodelovale s širokim spektrom zainteresiranih strani.

Evropski parlament od leta 1988 vsako leto podeljuje nagrado Saharova za svobodo mišljenja, s katero nagrajuje prizadevanja za človekove pravice in temeljne svoboščine ter proti zatiranju in nepravičnosti. Skupina EPP je ponosna, da je v tridesetletni zgodovini nagrade predlagala številne nagrajence, med njimi v zadnjih letih demokratično opozicijo v Venezueli, kubanske disidente, predstavnika v Belorusiji in predstavnike arabske pomladi.

5 rok tvori krog

Recent activities