committee

Človekove pravice

Postavljanje človekovih pravic v ospredje politike

Evropska unija je v svojih zunanjih odnosih zavezana politiki, ki podpira demokracijo in človekove pravice ter je skladna s temeljnimi načeli svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in pravne države. Ta pododbor Odboru za zunanje zadeve pomaga pri vprašanjih v zvezi s človekovimi pravicami, varstvom manjšin in spodbujanjem demokratičnih vrednot v tretjih državah znotraj in zunaj Evrope.

Spodbujanje človekovih pravic

Pododbor je zadolžen za spremljanje posebnih dialogov in posvetov o človekovih pravicah, ki jih je EU vzpostavila s tretjimi državami. Vsako leto pošlje delegacije v kraje znotraj in zunaj Evrope, da spremljajo stanje na področju človekovih pravic na terenu in sodelujejo z raznolikimi zainteresiranimi stranmi.

Od leta 1988 Evropski parlament enkrat letno podeljuje nagrado Saharova za svobodo misli, s katero podeli priznanje za prizadevanja za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter boj proti zatiranju in krivičnosti. Skupina ELS je ponosna, da je v tridesetletni zgodovini podeljevanja te nagrade predlagala številne prejemnike nagrade, med njimi v zadnjih letih demokratično opozicijo v Venezueli, kubanske disidente, predstavnike v Belorusiji in predstavnike arabske pomladi.

Recent activities