Zasebnost

 


Pomembno pravno obvestilo

Za informacije na tem spletnem mestu veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, ter avtorskih pravicah in pravila, povezana z varstvom osebnih podatkov.


Izjava o omejitvi odgovornosti

Skupina PPE vzdržuje to spletno mesto, da bi izboljšala javni dostop do informacij o svojih pobudah in na splošno o politiki Evropske unije. Naš cilj je poskrbeti, da te informacije ostanejo pravočasne in točne. Morebitne napake, na katere bomo opozorjeni, bomo skušali odpraviti.
Skupina pa ne prevzema nikakršne odgovornosti ali obveze v zvezi z informacijami na tem spletnem mestu.

Te informacije:

 • so zgolj splošnega značaja in se ne nanašajo na konkretne okoliščine nobene fizične ali pravne osebe,
 • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene,
 • včasih vsebujejo povezave z zunanjimi spletnimi mesti, nad katerimi skupina nima nadzora in zanje ne prevzema odgovornosti,
 • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete določen nasvet, se vedno posvetujte s primerno usposobljeno osebo).

Prosimo, upoštevajte, da ni mogoče zagotoviti, da bi bil dokument, ki je na voljo na spletnem mestu , natančna kopija uradno sprejetega besedila. Za verodostojno velja le zakonodaja Evropske unije, ki je objavljena v papirni izdaji Uradnega lista Evropske unije.

Naš cilj je omejiti motnje, ki so posledica tehničnih napak. Kljub vsemu so bili določeni podatki in informacije na našem spletnem mestu sestavljeni ali strukturirani v datotekah ali oblikah, ki niso brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšni problemi ne bodo prekinjali ali drugače motili naših storitev. Skupina EPP ne sprejema odgovornosti za težave, ki bi nastale zaradi uporabe tega spletnega mesta ali z njim povezanih zunanjih spletnih mest.

Na splošno skupina EPP ne more biti odgovorna za težave tehnične narave ali za druge težave, ki bi vplivale na prenos spletnih strani.

Skupina EPP si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila ali nadomestila spremeni oziroma začasno ali stalno onemogoči dostop do celotnega spletnega mesta ali do njegovih delov.

Vi ali tretja oseba skupine EPP ne morete obravnavati kot odgovorne za spremembe, prekinitve, začasne ustavitve ali odstranitev spletnega mesta.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti ni namenjena omejitvi odgovornosti skupine v nasprotju z zahtevami, navedenimi v veljavni nacionalni zakonodaji, ali izključitvi njene odgovornosti pri zadevah, ki po navedeni zakonodaji ne morejo biti izključene.


Avtorske pravice

© Skupina EPP, 2012-2027

Celotno besedilo in večpredstavne informacije (zvoki, slike, programska oprema itd.) na tem spletnem mestu so intelektualna lastnina skupina EPP oziroma gre za informacije, za katere si je skupina pridobila in/ali prek pogajanj zagotovila pravice. Tako so vsa besedila, slike, video posnetki, dejstva, obvestila, logotipi, znamke in drugi elementi, uporabljeni na spletnem mestu, rezervirani in zaščiteni s pravom blagovnih znamk in/ali avtorskimi pravicami in/ali vsemi drugimi veljavnimi določbami, ki se nanašajo na intelektualno lastnino.

Če ni navedeno drugače, je uporaba podatkov dovoljena ob navedbi vira.

Vsebino, posebej večpredstavno, je treba uporabiti v izvirni obliki in ne sme biti obdelana ali drugače spremenjena ali uporabljena za namene, ki bi se razlikovali od tistih prvotnih. Nezakonita uporaba celotnega spletnega mesta ali njegovega dela (piratstvo, ponarejanje itd.) lahko vodi do pregona skladno z veljavno zakonodajo.

Kadar je potrebno za uporabo besedil in večpredstavne vsebine (zvoki, slike, programska oprema itd.) pridobiti predhodno dovoljenje, se s tem dovoljenjem razveljavi zgoraj omenjeno splošno dovoljenje ter se v njem jasno navedejo morebitne omejitve pri uporabi.


Vaša zasebnost

Poslanska skupina ELS je zavezana spoštovati zasebnost svojih uporabnikov. Varstvo podatkov temelji na: Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES.

Splošna politika velja za vse spletne strani poslanske skupine ELS.

Čeprav lahko brskate po večini naših spletnih strani, ne da bi pri tem razkrili kakršne koli podatke o sebi, boste v nekaterih primerih osebne podatke morali posredovati, da bi vam lahko zagotovili želene elektronske storitve.

Spletna mesta, ki zahtevajo takšne podatke, jih obravnavajo v skladu s politiko, opisano v zgoraj omenjeni uredbi. Nadaljnje informacije o uporabi vaših podatkov za te storitve najdete spodaj, v določenih primerih pa so dodatne informacije navedene še na spletnih mestih samih.

Zato sledi:

 • za vsako posamezno elektronsko storitev upravljavec določi namene in sredstva obdelave osebnih podatkov in zagotovi skladnost elektronske storitve s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov,
 • znotraj vsake institucije uradna oseba za varstvo podatkov zagotovi, da se določbe iz uredbe uporabljajo, in svetuje upravljavcem pri izpolnjevanju njihovih obveznosti (glej 24. člen uredbe),
 • pri vseh institucijah evropski nadzornik za varstvo podatkov deluje kot neodvisni nadzorni organ (v uredbi glej člene od 41 do 45).


Vsa spletna mesta skupine EPP vsebujejo povezave s spletnimi mesti tretjih oseb. Ker nimamo nadzora nad temi spletnimi mesti, vam svetujemo, da si ogledate njihove pravilnike o varstvu zasebnosti.


Kaj je elektronska storitev?

Elektronska storitev na spletnih mestih skupine EPP je storitev ali sredstvo, ki je na voljo v spletu in služi izboljšanju sporazumevanja med državljani in podjetji na eni strani ter našo evropsko politično skupino na drugi strani.

Ponujamo informacijske storitve, ki državljanom in predstavnikom medijev, podjetij, uprav in drugih nosilcev odločitev omogočajo lahek in učinkovit dostop do informacij in tako povečujejo preglednost in razumevanje politik in dejavnosti skupine. Te storitve vključujejo tudi izdajanje glasila in možnost, da shranite seznam priljubljenih stikov, za kar morate ustvariti račun.


Naša izjava o varstvu osebnih podatkov zajema naslednje informacije o uporabi vaših podatkov:

 • kateri podatki so zbrani in za kakšen namen ter katera tehnična sredstva se pri tem uporabljajo; skupina zbira osebne podatke izključno za izpolnitev določenega namena, podatki se ne bodo uporabljali za druge namene,
 • komu se vaši podatki razkrijejo; skupina EPP bo vaše podatke razkrila tretjim osebam in omenjenim prejemnikom (kategorijam prejemnikov) le, če je to nujno za izpolnitev namenov, ki so določeni zgoraj; skupina ne bo razkrila vaših osebnih podatkov za namene neposrednega oglaševanja,
 • kako lahko dostopate do svojih podatkov, jih preverjate in po potrebi popravite; kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate ob upravičenih in tehtnih razlogih pravico do nasprotovanja obdelavi svojih osebnih podatkov, razen v primerih, ko so podatki zbrani zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti, so potrebni za izvajanje pogodbe, ki ste jo tudi sami podpisali, ali se jih uporabi za namen, ki ste ga nedvoumno potrdili,
 • kako dolgo so vaši podatki shranjeni; skupina EPP podatke shrani le za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev namena zbiranja podatkov ali nadaljnjo obdelavo podatkov,
 • S kakšnimi varnostnimi ukrepi varujemo vaše podatke pred zlorabo ali nepooblaščenim dostopom,
 • na koga se lahko obrnete, če imate vprašanja ali pritožbe,
 • kdaj lahko skupina EPP uporabi vaše podatke, da naveže stik z vami,
 • uporaba piškotkov na spletnem mestu skupine EPP in navodila, kako jih lahko zavrnete.


Katere podatke zahtevamo od vas, zakaj in kako?

Ko se naročite na prejemanje naših glasil ali ko hočete shraniti seznam svojih stikov poslanske skupine ELS, lahko ustvarite račun na naši spletni strani. V ta namen zahtevamo od vas, da nam zaupate svoj elektronski naslov, na katerega želite prejemati obvestila in prek katerega se boste lahko prijavili. Naslov bo shranjen v bazo podatkov našega glasila in uporabljen vsakič ko vam bomo hoteli poslati obvestilo. Vnesti boste morali geslo, ki bo šifrirano. Vpisati boste morali tudi svoje ime, priimek, izbrani jezik in navesti, ali ste novinarka oziroma novinar. Na podlagi teh podatkov vas lahko naslavljamo po imenu in vam pošiljamo vsebino v izbranem jeziku, kadar so na voljo prevodi. Ob navedbi, da ste novinarka ali novinar, boste lahko prejemali tudi vabila na tiskovne konference.

Informacije, ki jih želite prejemati, vam bomo pošiljali prek lastne aplikacije za obvestila, vaši podatki pa se bodo shranili v notranji bazi podatkov, katera je dostopna samo nam. Od vas lahko zahtevamo še dodatne podatke, kot so vaše ime in priimek, ime vaše organizacije, država in podatek, ali ste poklicna novinarka oziroma novinar. Ti podatki se bodo shranili, vendar se ne bodo uporabljali. Na podlagi teh podatkov lahko presodimo, katere informacije bi bile primerne, da jih pošljemo našim naročnikom v glasilih.

Za zbiranje statističnih podatkov na naši strani, vključno s podatki o tem, iz katerih držav so naši obiskovalci, uporabljamo Google Analytics. S pomočjo tega lahko analiziramo in izboljšujemo našo spletno stran in storitve, ki jih ponujamo. Ne zbiramo pa celotnih IP naslovov.

Podatke, ki ste jih posredovali, lahko uporabimo tudi v odgovorih na vaša vprašanja, poslana po telefonu ali elektronski pošti.


Komu razkrijemo vaše podatke?

Poslanska skupina ELS bo podatke razkrila tretjim osebam samo, če bo to nujno za zgoraj opisane namen(e) in če bo to storila za navedene (kategorije) prejemnikov. Poslanska skupina ne bo razkrivala vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.


Kako lahko dostopate do svojih podatkov, jih popravljate ali spreminjate

S klikom povezave „Odjava“, ki jo najdete na dnu vseh naših glasil, se lahko kadarkoli odjavite od prejemanja našega glasila.

Če želite spremeniti svoje podatke, urejati nastavitve ali če vas zanima, katere podatke shranjujemo, se lahko prijavite v svoj račun na našem spletnem mestu. Za nadaljnja vprašanja se lahko obrnete na elektronski naslov eppgroup@europarl.europa.eu.


Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše podatke hranimo, dokler ste naročeni na naše storitve oziroma dokler ne odgovorimo na vaše vprašanje. Ko se odjavite, bodo podatki izbrisani iz naših podatkovnih zbirk. Če boste želeli, bomo uničili tudi podatke, ki smo jih prejeli, da smo lahko odgovorili na vprašanje.


S kakšnimi varnostnimi ukrepi varujemo vaše podatke?

Vaši podatki so shranjeni v varovani podatkovni zbirki. Internetni strežniki skupine EPP so zaščiteni s skupnim požarnim zidom, podatkovne zbirke pa z uporabniškim imenom in geslom.


Kdaj lahko uporabimo vaše podatke, da navežemo stik z vami?

Vaše podatke uporabimo vsakič, ko vam pošljemo glasilo, na katerega ste naročeni. Uporabimo jih tudi, ko vam pošljemo odgovor na morebitna vprašanja.


Kako uporabljamo piškotke?

Piškotke uporabljamo za ohranitev vaših nastavitev (na primer izbire jezika) pri obisku naših strani ali pri prijavi v vaš račun (če ob prijavi označite „Zapomni si me“), če tako želite.


Kaj je piškotek?

Piškotek je majhna količina podatkov, ki pogosto vsebuje enolično oznako, ki je poslana brskalniku v vašem v računalniku ali mobilnem telefonu (v tem besedilu „naprava“) iz računalnika spletnega mesta in se shrani na trdi disk te naprave. Vsako spletno mesto lahko brskalniku pošlje svoj piškotek, če nastavitve brskalnika to dovoljujejo, da bi zaščitili vašo zasebnost, pa brskalnik posameznemu spletnemu mestu dovoli dostop le do tistih piškotkov, ki jih je že poslalo, ne pa tudi do piškotkov drugih spletnih mest. Mnogo spletnih mest dostopa do poslanih piškotkov, ko uporabnik obišče njihove strani. Tako spremljajo obiskanost strani.


Piškoti:

Drupal.xxx

Piškoti so uporabljeni samo za namen predstavitve

pnst

Piškoti so uporabljeni z namenom pomagati vam urejati prijavo. Ne vsebujejo osebnih podatkov.

__utmx and _gax

Te piškote Google Analytics uporablja za lažje razumevanje našega spletnega mesta.

 

Kako obravnavamo elektronsko pošto, ki nam jo pošljete?

Nekatere spletne strani na spletnem mestu skupine EPP imajo gumb „Kontakt“, ki vas poveže s stranjo z naslovom elektronske pošte. Če kliknete ta elektronski naslov, boste odprli program za elektronsko pošto, ki vas bo pozval, da pošljete svoje komentarje v namenski poštni predal.

Ko pošljete takšno sporočilo, se zbere le toliko vaših podatkov, kolikor jih potrebujemo za odgovor. Če skupina, ki upravlja poštni predal, ni zmožna odgovoriti na vaše vprašanje, bo vašo elektronsko pošto posredovala drugi službi.

Če imate vprašanja v zvezi z obdelavo svoje elektronske pošte in s tem povezanih osebnih podatkov, jih lahko vključite v sporočilo.


Na koga se obrnem za nadaljnje informacije?

Pošljite nam elektronsko pošto na naslov epp-internet@europarl.europa.eu

 

Spremembe pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri skupini EPP

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov občasno posodabljamo, zato ga preverite vsakič, ko boste skupini EPP pošiljali osebne podatke. Datum zadnje posodobitve je izpisan na tej strani. Če se s spremembami ne strinjate, prosimo, ne posredujte več osebnih podatkov prek spletnih mest skupine EPP. Če bo pravilnik o varovanju osebnih podatkov občutno spremenjen, vas bomo o tem obvestili z opaznim obvestilom na spletnem mestu.


Zadnja posodobitev: 24.10.2019