Medkulturni dialog

Verske institucije imajo poglavitno vlogo pri reševanju sporov in prispevanju k socialnemu miru, saj pomagajo pri ustvarjanju, širjenju in varovanju družbenih vrednot. Imajo znaten neposreden in posreden vpliv na družbo, saj ko govorimo o različnih cerkvah, govorimo tudi o več milijonih vernikov.

Kot politična skupina moramo razumeti razmišljanja in dejavnosti različnih verskih organizacij glede vprašanj, kot so družbene napetosti, migracije in izobraževanje. Sodelovati moramo s predstavniki verskih skupin, pri tem pa medsebojno spoštovati neodvisnost enih in drugih. Smo edina politična skupina v Evropskem parlamentu, ki vodi dolgoletni dialog s pravoslavno, katoliško, protestantsko, islamsko in judovsko versko skupnostjo.

Nektarios Ioannou, predstavnik pravoslavnih cerkva v Evropski uniji, se pogovarja z Emmanuelom Pisaniem, direktorjem Inštituta za znanosti in teologijo religij na Katoliškem inštitutu v Parizu


Svoboda veroizpovedi je ena od temeljnih pravic. Prepričani smo, da jo moramo braniti in odkrito razpravljati o vprašanjih, povezanih s tem. Iskati moramo priložnosti za dialog in sodelovanje z verskimi skupnostmi.

Na naših letnih konferencah o verskem dialogu sodeluje več sto ljudi, med drugim poslanci Evropskega parlamenta, verski voditelji, vladni predstavniki, nevladne organizacije, gostje in zainteresirana javnost. Na njih se obravnavajo aktualna vprašanja o medkulturnem dialogu in dialogu med vero in politiko.

Poleg tega na drugih javnih in internih srečanjih nenehno širimo svoje sodelovanje z uglednimi cerkvenimi strokovnjaki.

Interreligious Dialogue News

Barefoot woman hiking
monthly reviews
Dodatne informacije
View of old town of Jerusalem
monthly reviews
Dodatne informacije
6 papers with the religious symbols of Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, Judaism and Taoism
monthly reviews
Dodatne informacije